Полезна информация за земеделските култури.Отглеждане на сорго (метла).


Соргото е култура с разностранно използуване - за зърно и за зелен фураж, за силаж, за захарен сироп, за метли и други. Соргото е по-топлолюбива култура от царевицата и в сравнение с останалите житни е най-издръжливо на силни и продължителни засушавания.

Предшественици подходящи за отглеждане на сорго

Добри предшественици за отглеждане на сорго са зимните и пролетните житни със слята повърхност. Соргото обаче изсушава почвата, което го определя като лош предшественик за зимни житни култури.

Обработка на почвата за отглеждане на сорго

Непосредствено след прибиране на предшественика се извършва оран на дълбочина 20-25 см. През есента в зависимост от степента на заплевеляване площта се култивира, дискова или преорава.

Предсеитбените обработки на почвата започват с ранно пролетно брануване, при заплевеляване се култивира на дълбочина 10-12 см и преди сеитбата на соргото се извършва второ култивиране на дълбочина 6-8 см. Желателно е площта да се заравни, защото семената на соргото са дребни и се засяват на малка дълбочина.

Торене на сорго

Соргото реагира на торене. Най-голям е ефектът от азотното торене , когато се отглежда соргопри поливни условия.

Може да се препоръчат следните торови норми: 10-12 кг N и 6-8 кг Р2О5 на декар при неполивни и 15-20 кг N и 8-12 кг Р2О5 при поливни условия.

Сеитба на сорго

Соргото е топлолюбива култура. Сорго се сее в края на април - началото на май. Сеитба на сорго се извършва при междуредово разстояние 60-70 см. Гъстота при соргото за зърно е 10 000-20 000 растения на декар, при захарното - 7 000-8 000, а при обикновеното - 5 000-6 000. То се засява на дълбочина 3-5 см.

Грижи през вегетацията за соргото

Борбата с плевелите се води, като се подбират подходящи хербициди.

Извършва се едно механизирано окопаване в междуредията на дълбочина 6-8 см.

Прибиране на сорго

Соргото за зърно се прибира във восъчна или пълна зрелост. Тогава то съдържа 15-25% влага и трябва да се доизсуши до 12-14% влага.

Обикновеното сорго се прибира във фаза млечна зрелост, а захарното - във восъчна зрелост.