Полезна информация за земеделските култури.Отглеждане на сорго (метла).


Соргото е култура с разностранно използуване - за зърно и за зелен фураж, за силаж, за захарен сироп, за метли и други. Соргото е по-топлолюбива култура от царевицата и в сравнение с останалите житни е най-издръжливо на силни и продължителни засушавания.

Предшественици подходящи за отглеждане на сорго

Добри предшественици за отглеждане на сорго са зимните и пролетните житни със слята повърхност. Соргото обаче изсушава почвата , което го определя като лош предшественик за зимни житни култури.

Обработка на почвата за отглеждане на сорго

Непосредствено след прибиране на предшественика се извършва оран на дълбочина 20-25 см. През есента в зависимост от степента на заплевеляване площта се култивира, дискова или преорава.

Предсеитбените обработки на почвата започват с ранно пролетно брануване, при заплевеляване се култивира на дълбочина 10-12 см и преди сеитбата на соргото се извършва второ култивиране на дълбочина 6-8 см. Желателно е площта да се заравни, защото семената на соргото са дребни и се засяват на малка дълбочина.

Торене на сорго

Соргото реагира на торене. Най-голям е ефектът от азотното торене, когато се отглежда соргопри поливни условия.

Може да се препоръчат следните торови норми: 10-12 кг N и 6-8 кг Р2О5 на декар при неполивни и 15-20 кг N и 8-12 кг Р2О5 при поливни условия.

Сеитба на сорго

Соргото е топлолюбива култура. Сорго се сее в края на април - началото на май. Сеитба на сорго се извършва при междуредово разстояние 60-70 см. Гъстота при соргото за зърно е 10 000-20 000 растения на декар, при захарното - 7 000-8 000, а при обикновеното - 5 000-6 000. То се засява на дълбочина 3-5 см.

Грижи през вегетацията за соргото

Борбата с плевелите се води, като се подбират подходящи хербициди.

Извършва се едно механизирано окопаване в междуредията на дълбочина 6-8 см.

Прибиране на сорго

Соргото за зърно се прибира във восъчна или пълна зрелост. Тогава то съдържа 15-25% влага и трябва да се доизсуши до 12-14% влага.

Обикновеното сорго се прибира във фаза млечна зрелост, а захарното - във восъчна зрелост.