Растителна защита

Листна, коронеста ръжда по овеса - (Puccinia coronata)Овесът се напада от специализираната форма Puccinia coronata съществуват и пато-типове, които са специализирани спрямо някои устойчиви сортове. Напролет овесът се заразява от пренасяни по въздушен път ецидиоспори , образувани върху междинните гостоприемници от род Rhamnus - у нас най-често R. cathartica (зърнастец) или чрез въздушнопреносими уредоспори от южните на нас райони. Епидемии от ръжди по зърнено-житните се развиват при вторично заразяване от уредоспори. Коронестата ръжда образува широки, оранжево-жълти пустули с брашнеста консистенция от уредоспори с размери, вариращи между 1-5 мм, неравномерно разпръснати по листната повърхност. В края на вегетацията се образуват телейтоспори, с които патогенът продължава развитието си върху междинните гостоприемници.

Как можем да се борим с болестта листна, коронеста ръжда по овеса - (Puccinia coronata)?

Съществуват редица културно-стопански практики, които могат да ограничат заразяването на овеса. На първо място, да бъдат отглеждани устойчиви сортове или да се избягват силно чувствителните. Самосевките от овес да се унищожават. Трябва да се избягва прекомерното азотноторене и гъста сеитба.