Растителна защита

Puccinia coronata)',350,268,0,0);" >puccinia coronata_images_stories_Zemedelie_Tsarevitsa_thumb_medium250_0.jpg" alt="Листна, коронеста ръжда по овеса - (Puccinia coronata)" align="left" title="Листна, коронеста ръжда по овеса" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" height= />Овесът се напада от специализираната форма Puccinia coronata съществуват и пато-типове, които са специализирани спрямо някои устойчиви сортове. Напролет овесът се заразява от пренасяни по въздушен път ецидиоспори, образувани върху междинните гостоприемници от род Rhamnus - у нас най-често R. cathartica (зърнастец) или чрез въздушнопреносими уредоспори от южните на нас райони. Епидемии от ръжди по зърнено-житните се развиват при вторично заразяване от уредоспори. Коронестата ръжда образува широки, оранжево-жълти пустули с брашнеста консистенция от уредоспори с размери, вариращи между 1-5 мм, неравномерно разпръснати по листната повърхност. В края на вегетацията се образуват телейтоспори, с които патогенът продължава развитието си върху междинните гостоприемници.

Как можем да се борим с болестта листна, коронеста ръжда по овеса - (Puccinia coronata)?

Съществуват редица културно-стопански практики, които могат да ограничат заразяването на овеса. На първо място , да бъдат отглеждани устойчиви сортове или да се избягват силно чувствителните. Самосевките от овес да се унищожават. Трябва да се избягва прекомерното азотно торене и гъста сеитба.

Agro-CONSULTANT.net