Pyrenophora avenae)" />

Растителна защита

pyrenophora avenae.jpg" alt="Ивичести листни петна или петносване на пониците на овеса - (Pyrenophora avenae)" title="Ивичести листни петна по овеса - (Pyrenophora avenae)" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;"width="200" height="" />Патогенът Pyrenophora avenae се пренася със семената под формата на мицел и може да се запази жизнеспособен в тях за дълъг период от време. Гъбата може да причини загиване на пониците още в процеса на поникването им. При слаба степен на заразяване пониците могат да се възстановят, но по първите листа остават кафяви петна или ивици. Вторичните заразявания водят до формиране на по-интензивни , червено-кафяви напетнявания. Метлиците могат да бъдат заразени от конидиалната форма.

Как можем да се борим с болестта ивичести листни петна или петносване на пониците на овеса - (Pyrenophora avenae)

Патогенът се запазва в семената и расти¬телните остатъци. Сортовете овес проявяват различна степен на устойчивост. За да се избегне болестта, е важно да се използват свободни от зараза или обеззаразени с фунгициди сертифицирани семена. Много малко информация съществува относно химичната борба срещу заразата по листата. Сеитбообръщението способства за намаляване на риска от заболяване. Тъй като заразените растителни остатъци могат да бъдат източник на инокулум, се препоръчват унищожаването на растителните остатъци и качествена оран.