Растителна защита

Лозарство - растителна защита. Всичко за лозарството.

У нас повсеместно се среща шареният гроздов молец. По черноморското крайбрежие е разпространен и еднопоясннят гроздов молец. Понякога в Южна България се среща и миниращият лозов молец.
Най-голяма опасност за лозата в цялата страна представлява шареният гроздов молец. Той зимува като какавида в паяжииовидеи пашкул в основата на чеповете или в пукнатините на старата кора. През вегетационния период развива три поколения пеперуди и ларви. Вредни за лозата са ларвите. Първото поколение ларви се хранят с цветчетата на ресите. Ларвите от второто поколение се хранят с ягорида. Най-много щети причиняват ларвите от третото поколение , което е най-многобройно. Те нападат узрялото грозде. Освен преките повреди върху ресите и гроздовете гроздовият молец вреди и косвено, като създава условия за проникване на причинителя на сивото гниене в зърната. Еднопоясннят гроздов молец развива две поколения годишно. За развитието си той изисква по-висока влажност на въздуха. Сухото и топло време подтиска развитието му и намалява броя на снесените яйца.

 

Как да се води борба срещу гроздовите молци

Зимното пръскане с 3% -ов разтвор на динозол е ефикасно и срещу зимуващите какавиди на молеца. При загрибването също се унищожава голям процент от тях.
През време на вегетацията се използват золон /агрия 1060/ в доза 0,2%, пол-метокс – 0,8%, гардона – 0,1% и др. Те може да се прибавят към разтвор от пероцин и купроцин, но в бордолезовия разтвор бързо губят ефикасността си.
Първото пръскане срещу първото поколение се извършва след появата на първите ларви по ресата през май, а второто – от 6 до 8 дни след него. Срещу второто поколение също се извършват две пръскания – при поява на ларвите по ягоридата и от 6 до 8 дни по-късно. При добре изведена борба срещу първото и второто поколение не се налага пръскане срещу третото, което съвпада и с узряването на гроздето.