Растителна защита

Растителна защита.

От качественото провеждане на зимните пръскания зависят предотвратяването на заразяване на дръвчетата от икономически важни болести и намаляване популацията на неприятелите.

Освен това се намалява броят на третиранията през вегетацията и разходите за лятната борба.

Не на последно място, чрез качественото и навременно провеждане на зимните пръскания се опазва полезната фауна и се осигурява получаването на чиста от пестициди плодова продукция.

Не пропускайте късното зимното пръскане!

Времето за това пръскане е в края на зимата, преди пъпките на дръвчетата да са набъбнали за нова вегетация. С него се осигурява добро здравно състояние на дръвчетата, което е предпоставка за получаване на висококачествена продукция.

През периода на зимен сън дърветата нямат листна маса, в която насекомите да се крият. Затова те са много по-уязвими и борбата с тях дава по-добри резултати. Същото се отнася и за повечето болестотворни организми. Затова зимното пръскане е един от най-ефикасните методи за успешна борба с вредителите. Препаратите, които са подходящи са медните фунгициди – бордолезов разтвор 1,5% , Шампион – 0,3% (30 грама на 10 литра вода), Фунгуран – 0,3%, Купроцин Супер М – 0,25% и др. Към 10 литра от разтвора прибавете и 100 мл Акарзин.