Растителна защита

Възрастното на неприятеля обикновена житна пиявица - Lema melanopa е бръмбар с цилиндрично продълговато тяло и размери от 4 до 4,5 мм. Има едно поколение годишно, зимува като възрастно.

Напролет този неприятел първоначално напада житните култури със слята повърхност, а по царевицата мигрира малко преди фаза изметляване. Вредят както възрастното на неприятеля обикновена житна пиявица - Lema melanopa, така и ларвите , като изгризват надлъжни ивици между нервите на листата най-често в горната им част.

З

а да се ограничат повредите от на неприятеля обикновена житна пиявица - Lema melanopa, се препоръчват мероприятия, които повишават естествената устойчивост към нанесените повреди (напримерторене на посевите).