Растителна защита

pentodon monodon.jpg" alt="Царевичен торник - (Pentodon monodon)" align="left" title="Царевичен торник " style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" width="200" /> Възрастното на царевичия торник - (Pentodon monodon) е смолисточерен бръмбар със слаб мазен блясък и дължина на тялото 1,4-2,2 мм. Има тригодишно развитие, зимува като ларва и възрастно в почвата.

Възра­стните вредят, като нагризват дълбоки ямички около кореновата шийка, а ларвите на царевичия торник - (Pentodon monodon) нагризват корените на царевицата , тъй като обитават почвата.

Междуредовата обработка през юни и дълбоката оран в края на лятото унищожа­ват намиращите се в почвата яйца, ларви, ка­кавиди и възрастни на царевичия торник - (Pentodon monodon).