Растителна защита

Царевичен торник - (Pentodon monodon) Възрастното на царевичия торник - (Pentodon monodon) е смолисточерен бръмбар със слаб мазен блясък и дължина на тялото 1,4-2,2 мм. Има тригодишно развитие, зимува като ларва и възрастно в почвата.

Възра­стните вредят, като нагризват дълбоки ямички около кореновата шийка, а ларвите на царевичия торник - (Pentodon monodon) нагризват корените на царевицата, тъй като обитават почвата.

Междуредовата обработка през юни и дълбоката оран в края на лятото унищожа­ват намиращите се в почвата яйца, ларви , ка­кавиди и възрастни на царевичия торник - (Pentodon monodon).