Орлова папрат (Pteridium aquilinum). Орлова папрат (Pteridium aquilinum)Проявява ефект срещу голи охлюви. Използва се под формата на настойки от 5 g суха маса в 0,5 1 вода, като екстрахирането продължава в течение на 7-8 дни. Местата, където се срещат голи охлюви, се поливат с така получената настойка в неразредено състо­яние.

Лечебна наумка (Cynoglossum officinale). Лечебна наумка (Cynoglossum officinale)Има силна миризма на мишки. Твърди се, че плъховете незабавно напускат местата, където е поста­вена наумка.Използват се свежи или попарени с гореща вода сухи растения, които се разхвърлят из помещенията.

Чемерика (Veratrum album). Чемерика (Veratrum album)Почти всички нейни части притежават силно зооцидно действие. Препоръчва се поставянето на букети от чемерика в изби и складови помещения за ограничаване нападението от гризачи. Прах от изсушени и стрити стъбла на чемерика може да се използва намазване стъблата на овощните дървета за ограничаване на повредите зайци или мишевидни гризачи.

Тревист бъз (Sambucus ebulus). Тревист бъз (Sambucus ebulus)Корените, листата и зелените плодове са силно отровни. Поради силната му и неприятна миризма в свежо състояние отпъжда мишките и плъховете от складовите помещения. В миналото е поставян в снопите, засаждан е около харманите и хамбарите, с нега са обвивани стволовете на млади овощни дървета.