Растително защитни мероприятия през текущия месец - бюлетин по растителна защита.

Из Бюлетин 1  по растителна

защита, издаден от БАБХ гр.Пловдив, 27 февруари 2015 г.

ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ   КУЛТУРИ

Фитосанитарното  състояние  на     житните   в  областта  е   добро . Преобладаващите посеви от ечемик и пшеница,  които са  засяти  навреме са добре гарнирани и са във фенофаза масово братене. Не са установени прояви от икономически важни  болести и неприятели, които да нанесат  съществени повреди с икономическо значение.

Обикновена полевка: Праг на икономическа вредност през пролетта : една активна колония на дка.в есенници; люцерни – 2 акт. кол/дка

полска мишкаОт извършените обследвания в стърнищата на областта констатирахме, че  плътността от обикновената полевка се  е  увеличила значително спрямо предходната година. В повечето  площи   плътността  от полевката е над прага на икономическа вредност  ( ПИВ )  –  в   посеви  засети  на повторки от 2-4 активни  колонии  на дка и 3-6 активни  колонии  при  есенници засети след окопен   предшественик. Висока остава плътността от  полевката в   старите люцернови площи в областта, където е значително над ПИВ.

Необходимо е да продължат редовните седмични обследвания на посевите засяти с есенници, рапица  и люцерна и при регистрирана плътност над ПИВ (една активна колония на  дка), да се изведе химична борба с готови примамки.

Да  се  обърне  особено   внимание  на  площи  с предшественици слънчоглед и царевица.

При  доказана  плътност от  една   активни колонии/дка да  се третира с разрешените за употреба родентициди. Залагането на  отровни примамки е най- ефикасно да  се извършва през есента или напролет до  края на  март.

Задължително е борбата срещу полевката да включва и колониите по синорите и крайпътните ивици. Това е важно  превантивно средство,  което  ограничава междинните местообитания на  неприятеля.

обикновен житен бегачОбикновен житен  бегач  /Zabrus tenebrioides/: Пролетен праг на  икономическа вредност:  5 броя ларви на кв.м. Запазва се  тенденцията  през  последните години за проява на  слаба степен на  нападение и свит  ареал на разпространение от обикновения житен бегач за всички  АЕР от областта. Тази  тенденция е в резултат на нарастване на площите  включени в редовен сеитбооборот  и  подобрена  агротехника. Химичната борба  на този етап е оправдана само на повторки и късни есенници до “трети лист – начало на четвърти” и установяване на плътност над регистрирания праг на вредност.

РАПИЦА

От извършените обследвания до момента констатирахме, че по-голяма част от навреме засятите рапици са във фенофаза розетка, добре гарнирани. Плътността  от   полевката е до прага на икономическа вредност (ПИВ).

/Ceuthorrhinchus napi/: Хоботниците  развиват едно поколение годишно и зимуват като възрастни в пашкул в почвата. Появяват се  рано  напролет при температура на въздуха 9-12 градуса и се  хранят  с младите листа  и цветните розетки. Снасят яйцата си в стъблото под цветния бутон. Ларвите се  хранят  в сърцевината на стъблото. След около  две седмици стъблата се удебеляват и се изкривяват S-образно, разпукват се  и загниват. След  изхранването си, през май-юни,  ларвите какавидират в почвата. Да   се    извършват   редовни   обследвания .

Химичната  борба се  води  срещу  възрастните преди яйцеснасяне при ПИВ – 2-4  бръмбара/кв.м. през пролетта при температура 8-10°С.

Разрешени продукти  за борба срещу  неприятеля:  а.в  Тауфлувалинат – МАВРИК 2 Ф-20мл/дка; а.в. Циперметрин –  ЦИТРИН МАКС 500ЕК – 5мл/дка; а.в Хлорпирифос-етил+бетацифлутрин -ПИРИНЕКС СЮПРИЙМ 3В – 60мл/ дка;   Хлорпирифос-етил+ циперметрин – НУРЕЛЕ Д – 60мл/дка

Сухо  стъблено гниене /Phoma lingam/: Болестта напада всички  органи  на рапицата, но най-често листата и стъблата. По растенията, заразени рано  наесен, в основата на стъблата  се появяват рани,  които  причиняват отмиране на  растенията през зимата или пролетта. Напролет се  заразяват  листата и  шушулките.  По  най-долните  листа   се развиват  неправилни до  закръглени, сивозеленикави  петна,  по  които  по- късно се появяват черни  точки (пикнидии). При сливане на петната листата прегарят, а некрозата протича към листната дръжка и достига  стъблото. Заразените  шушулки се разтварят и семената падат  на земята. Дъждовното и влажно време е много благоприятно   за   силно   развитие.

ТРАЙНИ  НАСАЖДЕНИЯ

резитбаСлед преминаване на зимните студове-втората половина на месец февруари и началото на март започват масово резитбите по трайните култури – овощни, лозя и рози,  които включват санитарна и формираща резитба. Оздравителната резитба при  трайните насаждения  ограничава инфекциозния фон от причинителите на: Ранно кафяво гниене по семковите и костилковите, Сачмянка  по костилковите, Струпясване по   ябълка и круша, Брашнеста мана  по ябълката, Огнен  пригор  по семковите видове, Оидиум и мана по лозата, Дидимела по малините и т.н. Непосредствено след  резитбите входните рани  е желателно да се замазват с паста ТЕРВАНОЛ Ф или блажна боя, към която се добавя фунгициден  р-р от   ФУНГУРАН – 1% или ШАМПИОН  – 1%.

Комплекса от агротехнически практики включва задължителна обработка на почвата в междуредията и вътре в реда. Редовното преораване на 18-20 см или дискуване на 12-15см дълбочина, намалява плътността от  Листни и Плодови  оси,  Плодови  червеи,

Плодови, Листни мухи:  Маслодайната роза – пролетните резитби  при маслодайната роза са основно средство за ограничаване плътността на икономически най-важния  неприятел по културата   Розовия агрилус.  За целта  се изрязват и изгарят всички  стари клони с видими  признаци на нападение. Засегнатите части  от главината са лесно различими по вретеновидни подутини  – тумори, в които  зимува ларвата.

РАСТИТЕЛНО-ЗАЩИТНИ  МЕРОПРИЯТИЯ  ПРИ КОСТИЛКОВИ  ОВОЩНИ   ВИДОВЕ

В интервала от“набъбването до разпукване на пъпките” е необходимо да се  третира срещу: Къдравост  по   прасковата,   Ранно  кафяво   гниене,   Гъбна    и Бактериална сачмянка, Самодивски метли по  череша и кайсия, Ръжда по  костилковите,  Червени листни петна  и Кривулки по  сливата,  Ръжда   по  розата с Бордолезов разтвор  – 1%.

Борбата с къдравостта  по прасковата се води   чрез  есенно – зимни   пръскания .  Ако  е пропуснато есенното пръскане, може  да се проведе двукратно такова, от набъбване до разпукване на пъпките. В посочената фенофаза, освен Бордолезов р-р,  може  да  се  приложи един от медсъдържащите препарати: Шампион  -0.3%,  Фунгуран ОН  50 ВП  – 0.15%. За постигане на  оптимален ефект  е  необходимо третирането   да  се повтори десет – дванадесет дни след  първото, с един  от посочените ПРЗ.

СЕМКОВИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ

Огнен пригор по  семкови /Erwinia amylovora/: През изминалата вегетация не беше  регистрирано нападение от болестта. Огненият  пригор  е   заболяване по семкови овощни  видове круша, дюля, ябълка. През този   период е необходимо да  се вземат следните фитосанитарни мерки за борба: при  установяване на нападение по семковите овощни  видове резитбата да се извърши в периода на покой (месеците декември, януари  и февруари) в сухо време. Резитбата на здравите дървета се  извършва преди  тази  на болните;

Препоръчва се  късно  зимно пръскане с 2% Бордолезов р-р или други медсъдържащи фунгициди /шампион, фунгуран, косайд и др./но преди разтварянето на пъпките.

Ранно пролетното подхранване с азот да  се  направи двукратно с цел възпрепятстване късният  растеж на вегетативните клонки. Подхранването с азот да бъде разделено, като половината от необходимото количество се  внесе един  месец преди  началото на растежа, а  другата  половина , в  случай, че  няма  масова проява на  болестта, след падане на венчелистчетата като листен  тор или хранителен разтвор в почвата. Поддържане на рН на почвата в границите 5.5-6.5 чрез варуване.

Червен  овощен  акар:   ябълки,  сливи. 60-80 броя  зимни  яйца/10  см клонка  круши 40-60 бр./10см клонка

Сливова  щитоносна въшка:  сливи  20-30 броя  зимуващи ларви/ 100см скелетна клонка

Листни въшки: ябълки  10-15 броя  яйца  на един метър  клонки; сливи  5-10 бр. яйца  на 10см клонка  или 10% пъпки с яйца; праскови 30 броя зимни  яйца 1 метър  клонка

В периода на  преход от  зимен покой  и началото на  вегетационния сезон  е  подходящо да  се  проведат   ранно- пролетни пръскания с  Паразомер-3% /75% парафиново масло.

Тази практика се провежда срещу  някои вредни насекоми и акари зимуващи по кората на дърветата като щитоносни въшки, листни  бълхи, хоботници  и др. Задължително е да  се  работи с висока разходна норма на работен разтвор /120-150л/дка./ -суспензия  или емулсия, както  и опръскване на  едри  капки,  за да  се  постигне ефекта  на  доброто обливане.  За да  се получи максимален ефект  от третирането е необходимо, то да се съобразява с фенологията на неприятеля. Смъртността от въздействието на масления филм се  проява, като  кислороден глад. Поради това  е  необходимо да  не  се  избързва, а  то да  бъде  изтеглено възможно по-късно,  непосредствено преди  “разпукване на  пъпките”

ЛОЗЯ

Пролетните резитби в лозовите масиви са  и основно средство за намаляване  плътността от икономически най-важните заболявания  по културата.

бактериален рак при лозатаБактериален рак/род Agrobacterium/: Симптомите, причинени от род Agrobacterium, са характерни подутини по всички  вдървесенени части  близо до повърхността на почвата. Туморите могат да се развият и непосредствено под почвената повърхност или на височина до 1 м над нея. Заразените растения изостават  в развитието си. Леталният изход  от заболяването е разтегнат във времето. С течение на годините насажденията се изтощават и загиват. Бактерията навлиза през входни рани, причинени от измръзване, резитби или други  механични обработки. Основен  източник на зараза по млади новосъзданени насаждения е посадъчния материал. Стратегията  за борба е изключително превантивна.

В плододаващи масиви, където  е установено заболяването, резитбата трябва да  се  извърши преди  започване на  сокодвижението, като  първо  се режат здравите, след  това  болните растения. Нападнатите дървета или главини  се  отстраняват последни, като режещите инструменти задължително се  дезинфекцират след  всеки отрез с 0,5% калиев перманганат, 70% спирт  или 1:4 разтвор от натриев хлорид. При установяване на  зараза, през първите 3 години  след  засаждане, се  препоръчва изкореняване и изгаряне. Ефективна  борба по  химичен път  няма!

Лозова  щитовка/Pulvinaria vitis/: На площи  с регистрирано нападение от лозова щитовка  през миналата вегетация е необходимо  да се  извърши третиране с РЗ  масло. Репродуктивната способност на лозовата щитовка е изключително висока. Летният праг  на вредност е 1 ларва на лоза. Задължително условие  от добрата растително- защитна практика е третирането на целите масиви. Частичното пръскане  на отделни парцели срещу неприятеля не може да поддържа  плътността под ПИВ.

Екскориоза по  лозата /Phomopsis viticola/: Патогенът  зимува, като плодни  тела  – пикнидии, в кората на узрелите леторасти, мицел  в пъпките  и дървесината. Повредата се  открива лесно през извън  вегетационния период. Кората на  междувъзлията в  основата на  леторастите е видимо   побеляла, покрита с  малки  черни  точки-пикнидии. Част от заразените пъпки загиват, от други израстват леторасти със  силно  скъсени междувъзлия и деформирани листа.

ДРЗП  на  този ранен  етап от вегатацията включва система от превантивни мерки за борба:  задължителни подновяващи резитби , премахване на нападнатите леторасти и изгарянето им  извън  насаждението; поддържане на  висока агротехника, включваща редовно окопаване и торене; качествени растително защитни мероприятия, приложени  в  ранните   стадии   от  развитието на културата.

ЗЕЛЕНЧУКОВИ  КУЛТУРИ

Обеззаразяване на  посевния материал

Задължително условия за производството на здрав и жизнен зеленчуков разсад е използването на здрави, обеззаразени семена. Солна  киселина:  използва се  срещу  повърхностно пренасяни вируси и бактериални болести по домати и пипер. Семената се  киснат  30 мин в 20% р-р от техническа солна киселина.

Син   камък:  Засяга гъбите  и  бактериите, повишава жизнеността  на кълновете. Семената се  киснат  за 24 часа в 0.02% разтвор, просушават се леко  и се  сеят  непосредствено след  това.

Натриева  основа:  Използва се  за обеззаразяване на  семена пипер срещу  вируса на тютюневата мозайка /TMV/. Семената се киснат  в 2% р-р за 10 мин. Просушават се  без  да се  промиват в чиста  вода.

Калиев   перманганат: Подбраните семена  от  пипер,  домати  и краставици се киснат  60 мин в 1% р-р. Промиват се с чиста  вода,  просушават се  и се  сеят  веднага.

Перхидрол/30%  воден  прекис/: разрежда се  в  съотношение 1 част перхидрол към 10 части вода. Семената се поставят в пластмасов съд, заливат се  с разтвора и се  бъркат  често. Продължителността на третирането варира: дребносеменни /салати, моркови и др./ за 15 минути; краставици, пъпеши за 20 минути; домати за 25 минути; пипер,  патладжан за 30 минути; тикви 60 минути, дини за 120 минути. След   третирането семената  се   промиват  30 мин  в  чиста   вода . Препоръчително е  просушените семена  да  се  засяват веднага, за да  се използва стимулиращия ефект  на кислорода. При необходимост обеззаразените по този  метод  семена подлежат и на по-продължително съхранение.

Разсадопроизводство

Сечене и кореново гниене по  разсада: Сеченето, предизвикано  от  различни  сапрофитни почвени патогени от род   Pythim, Rhizoctonia, Phytophtora, Fusarim,  крие голяма  опасност за младия разсад.  За целта  се препоръчва превантивна профилактика свързана обеззаразяване на  торопочвената смес и избор на подходящ  сорт

За профилактика на сеченето след  засяване и преди  покриване на семето с торопочвена смес, може  да се  извърши напрашване с медсъдържащ препарт: меден оксихлорид, фунгуран,  косайд, шампион или поливка с бордолезов р-р 0.5% след покриване на  семето. При необходимост третирането на разсада срещу  сечене може  да се приложи през 7 дни  след  фаза “кръстосване” при  зеленчуковите култури  с медсъдържащи средства.

Сечене по  разсада. При откриване на заболяването задължително се отстраняват всички  болни  растения. Петната на  нападение се  обработват с 2% р-р на син камък  по 5л/кв.м или амониева селитра, като поливката засяга и съседните здрави растения. Останалата площ  се  третира двукратно със  системни препарати.

Чеснова муха  /Suilia lorida/: Летежът на възрастните започва рано  на пролет, след  стопяване на снега. За борбата с  поколението са  необходими до  три последователни пръскания през 10-12 дни. Химичната  борба срещу  чесновата муха е насочена срещу  възрастното преди  яйцеснасяне. Добрата  растително защитна практика по  културата изисква редовно и задължително сеитбообращение; балансирано торене, като  се  избягва внасянето на оборски тор предпочитан от неприятеля; след  реколтиране на освободените площи да се приложи дълбока оран. Чесънът, предназначен за консумация на  зелено, не  се третира!

ХЕРБИЦИДИ   В  ЖИТНИ   КУЛТУРИ

При отглеждане на житни култури важен момент в растително-защитната практика е изборът на точния  хербицид за борбата с плевелите, конкретно за всеки отделен масив, съобразно типа, вида  и степента на преобладаващото заплевеляване.

Преди третиране с даден листен  хербицид е важно да се вземат прецизни решения, като се имат предвид фенофазите на развитие на културата  и плевелите  и видовият  им  състав ,  за да  се   избегне некомпетентна (ненавременна и безрезултатна) употреба на  ПРЗ.

При  слабо заплевелени и сравнително чисти  от  плевели посеви, не  е необходимо да  се  прилагат хербициди. При висока плътност  на  плевелите ( над икономическия праг на вредност), трябва да се  проведе ранно пролетно третиране с хербициди, съобразено с фенофазите на културата  и плевелните конкуренти.

При  внасянето на  вегетационните хербициди е необходимо да  се спазват  всички изисквания посочени в Наредба №  104  за контрол върху предлагането  на  пазара и  употребата на  продукти за растителна защита (обн.  ДВ, бр.81  от 06.10.2006 г.)

 

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ гр.Пловдив бул.”Марица”86,тел/факс 032/62 6318;032/6241 92. E-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Отдел РЗ тел/факс 032 95 94 00; 032 96 08 76. E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Още за растителна защита: