Болестта загиване (мумифициране) на завързите на дюлята е разпространена навсякъде в България и е икономически най-важното заболяване по дюлята.

Патогенът напада листата, летораслите, цвета и плодовете на дюлята. По младите листа се образуват светлокафяви петна. Те се разрастват покрай нерватурата и скоро обхващат цялата петура на листа на дюлята. От горната страна на листа по върхността на поразените части се развива сив плесенов налеп с миризма на бадем.

Патогенът се придвижва и заразява леторастите през листните дръжки. По тях се развива текуща некроза с кафяв цвят. Симптомите по плодовете се откриват след периода на цъфтеж. Една част от плодовете на дюлята, заедно с първите 1—2 листа са кафяви и по-късно изсъхват и опадат. Понякога могат да се запазят изсъхнали по-дълго време по дърветата.

рПричинител на загиване (мумифициране) на завързите на дюлята.

Причинител на загиване (мумифициране) на завързите на дюлята е Monilinia cydoniae (Schell) Honey от клас Ascomycetes, разред Helotiales, сем. Sclerotiniaceae с конидиен стадий Monilia cydoniae (Schell) от клас Deuteromycetes. разред Hyphomycetales, сем. Моnliасеае.

Върху презимували строми на късо краче се образуват дисковидни апотеции с диаметър около 4-6 mm. Върху химениалния слой на апотеция се формират парафизи и цилин­дрични асци. Конидиите са безцветни, еднокле­тъчни с лимоновидна форма и се развиват върху дихотомно разклонени верижки. Конидиите покълнват с хифа или с кръгли микроконидии които заразяват цветовете. Микроконидии се образуват също върху мицела и аскоспорите.

Растежът на мицела и покълнването на спорите протича в широк температурен диапазон от 1-4 до 30-35 °С и наличие на вода. Оптималните температури за покълнване са от 20 до 23 °С, а за аскоспорите от 15 до 17 °С. Светлината не играе съществена роля върху кълненето на аскоспорите и конидиоспорите. Патогенът е тясно специализиран по дюлята.

Monilinia cydoniae (Schell) Honey презимува в мумифицираните плодове като склероции. На пролет се образуват апотеции с аскуси и аскоспори, които извършват първичните заразявания. Инкубационният прериод на Monilinia cydoniae (Schell) Honey протича за 7-10 дни, като конидии се образуват 3 до 6 дни след поява на симптомите.

Благоприятни условия за развитие на болестта са хладното и дъждов­но време, в ранните фази от развитието на дюлята.

Борба с загиването (мумифицирането) на завързите

Унищожават се болните мумифицирани плодове. Така се намалява източникът на първична инфекция. Разпространението на патогена през вегетацията се ограничава, като се премахнат заразените органи от дюлята преди появата на спорогенен налеп.

Химичната борба се води, чрез пръскане на дюлята преди цъфтежа, при поява на розов конус и масов цъфтеж с Ронилан 50 ВП - 0.15%, Ронилан ФЛ - 0.15 %, Метил топсин 70 ВП - 0.1 %, Сумилекс 50 ВП - 0.15%, Роврал 50 ВП - 0.15%.