Растителна защита

Растително защитни мероприятия през текущия месец - бюлетин по растителна защита.

Из Бюлетин 9 по

растителна защита, издаден от БАБХ гр. Пловдив, 17 юни 2015 г.

пръскане, растителна защитаОСНОВНИ   ВРЕДИТЕЛИ   ЗА  ПЕРИОДА

Вредители  по  семковите: Струпясване и Брашнеста мана по ябълката, Ябълков плодов червей, Калифорнийска щитоносна въшка, Листозавивачки, Кръгломиниращ  молец

Вредители по  костилковите: Прасковен  клонков молец-Анарзия

Вредители по лозя: Мана ,Оидиум и Сиво гниене

Вредители по зеленчукови  култури: Цикада, Памукова нощенка  

ТРАЙНИ  НАСАЖДЕНИЯ

ВРЕДИТЕЛИ   ПО  СЕМКОВИТЕ   КУЛТУРИ

Струпясване по  ябълката  /Venturia inaequalis/. През изминалия период времето  беше  променливо с  краткотрайни превалявания в началото на периода и високи  наднормени температури през последните  дни. Падналите валежи за  преобладаващите  АЕР са в количества, които създадоха условия за протичане на инкубационен  период със средна степен на  нападение. При пропуски  в редовната РЗ  и допусната силна  зараза да се ползват с предимство ПРЗ с активна  база  Додин , които имат  стопиращ  и изкореняващ  ефект  върху петната.

Задължително да се прилага ротация на използваните фунгицидни средства, като се сменят активните бази на действие. Един и същи фунгицид може да се включва до три пъти в рамките на една вегетация.

В  дни с високи температури  да  се работи в сутрешните или вечерни часове от деня, когато температурите са по-ниски и няма опасност от пригори. В масиви с  преобладаващ  сортов състав, чувствителен на  брашнеста мана е необходимо да продължи комбинирана борба през 10-12 дни. Подходящи  ПРЗ за борба срещу  двете  болести са Скор 250 ЕК 0.02%, Строби ДФ 0.02%, Флинт Макс 75 ВГ 0.02%, Шавит Ф 72 ВДГ 0.2%, *Шавит Ф 71.5 ВП 0.2%.

Ябълков плодов червей  /Laspeyresia pomonella/. Праг на  икономическа вредност:  0.8-1% пресни вгризвания на дърво. Продължава летежа  на  пеперудите от  презимувалото  поколение. Отчитаме късен  пик в летажа на генерацията. Да се извърши поредно четвърто третиране срещу  гъсениците  на първа лятна генерация на неприятеля. Да не се просрочват сроковете между третиранията повече от 10-12 дни.

Листозавивачки. Развитие на   първо лятно поколение: начало на излюпване:  12.06 АЕР Пловдив. На всички овощни градини с доказано нападение е необходимо да се извърши пръскане срещу  първо  лятно  поколение. В плододаващи градини  да се използват инсектициди, имащи  едновременна регистрация срещу  ябълковия плодов червей. При  използване на пиретроидните средства, трябва да се отчита по-краткото им последействие. Периодът на третиране да се определя според времето на последното пръскане срещу    плодовия червей, като не се просрочва повече от 10-12 дни.

Кръгломиниращ молец  /Cemiostoma scitella/. Праг  на   икономическа  вредност: 2-3 броя яйца или мини средно  на лист. Развитие на  второ  поколение – начало на излюпване 17.06; Отчитаме разтегнато  развитие  на  лятната генерация на  неприятеля. Очакваното захлаждане ще се  отрази негативно на  процеса на  излюпване затова  препоръчваме пръскането при  начало на  масово излюпване да  се извърши в периода 20-22.06. След  излюпване на гъсениците предстоят двукратни третирания, с  пиретроидни и фосфороорганични средства. Тези практики са  задължителни за микрорайони с  регистрирана   плътност  от молеца  и пропуснати третирания с хормонални ПРЗ.

Да  продължат редовните обследвания. При  доказано нападение, да  се проведе третиране по  следната схема: – При  начало на  масово излюпване  да се извърши  пръскане с пиретроиди или инсектициди,  включващи в състава си пиретроидна съставка- При масово  излюпване и видими мини да се използват  фосфороорганични и  карбаматни  инсектициди:

Химичната  борба срещу  този стадий  на кръгломиниращият молец   трябва да се  извежда най- късно при големина на мината до 3мм. Сигналът е насочен срещу  гъсеници   до втора възраст.

ВРЕДИТЕЛИ   ПО  КОСТИЛКОВИТЕ  ВИДОВЕ

Прасковен клонков молец /Anarsia lineatella/. Праг на  икономическа вредност  3% повредени леторасти и плодове; Да се обследват сливовите и прасковените масиви и при доказана плътност  да се  извърши трето пръскане с някой от препаратите: Дурсбан 4 ЕК 0.15%, Нуреле  Д 0.05%, Вазтак НОВ 100 ЕК 0.015%, Суми Алфа 5 ЕК 0.02%, Карате Експрес 100-120 г/дка.

Късно кафяво гниене по  праскови и кайсии. За  предпазване от  масово развитие е необходимо да се извършат едно до две предпазни третирания през  10-14 дни  комбинирано  с поредното третиране срещу  Прасковен клонков молец/Анарзия/. Да се спазват стриктно карантинните срокове при ранните и средноранни сортове. Разрешени  ПРЗ: ХОРУС   50ВГ-0.045%; СИСТАН  ЕКОЗОМ ЕВ – 65-200 мл/дка;  ЛУНА ЕКСПИРИАНС – 63-75мл/дка;

Цилиндроспориоза/Бяла ръжда по череши и  вишни /Blumeriella jaapii/. Болестта нанася големи  повреди, които понякога водят  до  преждевременно   окапване на   листната  маса. След   приключване  на беритбата да се приложат до две последователни пръскания през  10-12 дни  в масивите с регистрирано нападение от болестта с един  от разрешените  фунгициди.

ЛОЗЯ

Брашнеста  мана по  лозата Оидиум /Uncinula necator/. Развитие на  патогена: нападение по зърната 15.06 АЕР Пловдив. Агрометеорологичните условия през изминалия период формираха оптимални условия за  бързо развитие и  вторично разпространение   на   патогена . Поради критичната фенофаза на културата  е необходимо третиранията да  продължат през 10-12 дни със системни средства. Критичният  период продължава  до фенофаза прошарване на зърното. Да се прилага просветляваща лятна резитба – колтучене, филизине – осигуряваща по-добро проветряване на  гроздовете.

За да се избегне проявата на резистентност е задължително да се редуват ПРЗ с различни активни бази и механизъм на действие. С един препарат да не се работи повече от 3 пъти в рамките на един сезон.

Мана по  лозата  /Plasmopara viticola/. Развитие на  патогена:  нападение по зърната -11.06 АЕР Пловдив. До преминаване на уязвимата фенофаза големина на  завръза  “грахово зърно”, да  се прилагат сгъстени третирания през 8-10 дни. Да се прилагат сгъстени третирания  на всеки 8-10 дни,  според метеорологичните условия и последейстивето на  подбрания фунгицид. Едновременно срещу  маната през интервал от 10-12 дни пръскането да се комбинира и срещу  оидиума  по лозата. За да се избегне натоварването с комбинации от различни фунгициди могат да се използват регистрираните продукти  за едновременна борба срещу  мана,  оидиум и сиво  гниене  по лозата – КУАДРИС  25 СК, ШАВИТ Ф 72 ВДГ, ШАВИТ Ф 71.5 ВП. Използването им е подходящо през тази  чувствителна фенофаза от развитието на културата. Допуснатата зараза в тази  ранна фенофаза ще предизвика разреждане на гроздовете и може  да компрометира бъдещата реколта.

През месеца  продължава опасноста от  градушки.  В микрорайони с регистрирани поражения в лозята е наложително третирне  до 24 часа.

Сиво гниене  /Botrytis cinerea/. Преди  затваряне на чепката да  се  извърши предпазно пръскане срещу болестта. Застрашени от поражения са масиви, в които има допуснати повреди от мана, оидиум  и шарен гроздов молец. Пропуснатите летни практики  зелени резитби , като  филизине, колтучене са  друга  основна причина за развитието на болестта. Да се обърне внимание на десертните лозя, които по правило страдат по-силно от   болестта. Третирането срещу сивото гниене да се комбинира с тези  за оидиума   и маната.

ЗЕЛЕНЧУКОВИ  КУЛТУРИ

Цикада /Hyalesthes obsoletus/.Развитие  на   неприятеля:   миграция  по зеленчукови гостоприемници. На всички  посеви домати,  картофи, пипер, патладжан, магданоз, кервиз да се извърши  първо площно пръскане  в периода 19-21.06. Следващото площно  третиране да се извърши след  10-12 дни, в зависимост от метеорологичните условия през периода и последействието на избрания инсектицид. Във връзка  с  продължаващото излитане  на цикадката е важно едновременно с площното третиране да  продължи  окрайчването до 50-80 метра дълбочина  на ивицата плевелна растителност в целинните места и пасища, граничещи с зеленчуковите площи. Пръскането с инсектицидите  МОСПИЛАН   20  СП  – 25г/дка,  ГАЗЕЛ  – 25г/дка  , ХИПО  СП  – 25г/дка  и  ЕФОРИЯ 045ЗК – 125мл/дка   трябва да се извършва  при  тихо и слънчево време в часовия интервал между   9-11 часа сутринта, когато цикадката  е  по -слабо  подвижна  и  се   намира  върху гостоприемника. Борбата срещу  цикадата има  страничен, корегиращ ефект  върху плътността на листните въшки и трипса по зеленчуковите култури.

Памукова нощенка /Chloridea obsoleta/. Развитие  на   първо  поколение : начало  на  излюпване  11.06 АЕР Пловдив. Праг на  икономическа вредност   домати – 5% нападнати плодове;  или 20 яйца/100  растения. Видът  развива три  поколения годишно. Вредят гъсениците,които нагризват  листата, бутоните   и цветовете, а  по-късно нападат  зелените  плодове, вгризват се  в  тях  и  се  хранят  със  съдържанието им. Третирането е ефикасно, когато  е насочено ср