Растителна защита

Синдромът ”опожаряване на цветовете и леторастите” е едно от най-вредоносните патологични явления по вишната, кайсията, а също така и някои сортове череши и сливи. Синдромът ”опожаряване на цветовете и леторастите” се проявява в началото на вегетацията на костилковите овощни видове, като бързо протичаща некроза. Пораженията причинени от синдрома са резултат от:

  • прякото му въздействие върху цветовете и леторастите,
  • преминаването на некрозата от тези части в ликото и дървесината на клоните
  • косвените повреди по новия прираст в резултат на преустановено сокодвижение, вследствие развитие на пръстеновидна некроза по клоните.

Симптоми на синдрома ”опожаряване на цветовете и леторастите” при вишня, череша, кайсия и слива

За пряко поразените цветове и леторасти на вишня, череша, кайсия и слива е характерна бързо разрастващата се некроза от връхните части към клонката. Повредите по цветовете започват като кафяви напетнявания по венчелистчетата,. Много скоро след това те преминават в обща некроза на цветните части, включително и на дръжките. По летораслите некрозата, разраствайки от върха към основата, обхваща последователно и листата от съответните етажи.

Поразените едногодишни и по-стари плододаващи клонки не показват явни признаци първоначално. Кората им изглежда здрава или се открива само смолоизтичане. Същите имат кафява ликова и дървесинна тъкан и по-късно изсъхват.

Косвените или вторични прояви на синдрома ”опожаряване на цветовете и леторастите” при вишня, череша, кайсия и слива се изразяват в цялостно увяхване и изсъхване на цветовете и новия прираст в дадена част или най-често по цялата дължина на клонката.

Характерна проява на синдрома е уплътняването на поразените органи. Често техният вид е омазнен и запазва целостта им за продължителен период от време.

Причини за възникване на болестта (етиология) на синдрома ”опожаряване на цветовете и леторастите” при вишня, череша, кайсия и слива

По-голяма част от случаите с опожаряване на цветовете и леторастите на кайсията и вишната представляват прояви на ранно кафяво гниене с причинител Monilinia laxa. Освен това се срещат и повреди от бактериален пригор , чийто причинител е Pseudomonas syringae.

Съществуват случаи на опожаряване, при които не може да се установява наличието на фитопатоген в цветовете на леторастите. Това са косвени повреди, вследствие на преустановеното сокодвижение от некроза в едногодишните клонки или по-старата дървесина.