Растителна защита

<strong class=Розена листозавивачка - Archips rosana L." align="left" title="Розена листозавивачка - Archips rosana L." style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" />Видът розена листозавивачка - Archips rosana L. е широко разпространен в нашата страна. Периодично се намножава масово в отделни овощарски райони и причинява щети при овощни , ягодоплодни, горски и др. култури.

Archips rosana L.',,,0,0);" >Розена листозавивачка (гъсеница) - Archips rosana L.Розената листозавивачка развива едно поколение годишно. Зимува като яйце. Купчинките от яйца са снесени върху стволовете, скелетните клони и клонки на дърветата. Гъсениците се излюпват в края на март-началото на април. Хранят се с вътрешността на пъпките и цветовете, след това преминават върху развитите листа, нагризват и малките плодчета. Развитието им в зависимост от температурните условия протича за 35-40 дни. Гъсениците на розената листозавивачка - Archips rosana L. какавидират в завитите листа. Пеперудите летят в края на май и през месец юни.