Растителна защита

Сива пъпкозавивачка - <strong class=Hedia nubiferana Hw." align="left" title="Сива пъпкозавивачка - Hedia nubiferana Hw." style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" />Сивата пъпкозавивачка - Hedia nubiferana е постоянен неприятел в ябълковите градини на нашата страна. Гъсениците се хранят с листата на всички овощни и ягодоплодни видове. Неприятелят сива пъпкозавивачка - Hedia nubiferana, развива едно поколение годишно. Зимува като гъсеница от втора и трета възраст , които се активизират рано през пролетта. Първоначално се хранят в листните и смесените пъпки, по-късно оплитат рехаво гнездо от развитите листа. Гъсениците на сивата пъпкозавивачка - Hedia nubiferana повреждат плодчетата много рядко. В зависимост от температурите началото на летеж се наблюдава в края на април-началото на май до средата-края на юни.