Растителна защита

Глогова листозавивачка - Archips crataegana Hbn.',,,0,0);" >Глогова листозавивачка - Archips crataegana Hbn.Глоговата листозавивачка - Archips crataegana Hbn. е повсеместно разпространена и е постоянен вид в овощните градини.

Неприятелят развива едно поколение годишно. Зимува като яйце. Гъсениците на глоговата листозавивачка - Archips crataegana Hbn. се излюпват рано през пролетта - края на март началото на април и се хранят с листните и плодни пъпки, изгризват плодниците на цветовете в основата. По-късно те нагризват и младите плодчета , скрити под залепен с паяжина за плода лист. Началото на летеж на пеперудите на глоговата листозавивачка - Archips crataegana Hbn. се наблюдава от края на май до средата на юли. Женските пеперуди снасят яйцата си наредени в купчинки по кората на ствола и скелетните разклонения. За проследяване динамиката на летеж и многогодишните градации е разработен ефективен български синтетичен феромон „Кратемон".