Растителна защита

Кафявопетниста листозавивачка - Archips xylosteana L.',,,0,0);" ><strong class=Кафявопетниста листозавивачка - Archips xylosteana L." align="left" title="Кафявопетниста листозавивачка - Archips xylosteana L." style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" />Кафявопетнистата листозавивачка - Archips xylosteana L. е повсеместно разпространена. Тя поврежда ябълката, крушата, дюлята и др. дървесни видове.

Кафявопетнистата листозавивачка - Archips xylosteana L. развива едно поколение годишно. Зимува като яйце. Купчинките с яйца са разположени по клоните, плодните клончета, и за разлика от глоговата листозавивачка много рядко по дебелите клони и ствола на дърветата. Гъсениците от новото поколение на кафявопетнистата листозавивачка - Archips xylosteana L. се излюпват в края на март-началото на април. Първоначално, гъсеничките се вгризват в набъбналите пъпки , след това оплитат в паяжина цветните пъпки, цветовете, цветните дръжки, вгризват се в плодниците и ги повреждат. Венчелистчетата на повредените цветове изсъхват, покафеняват и остават върху тичинките като калпаче. След прецъфтяването на цветовете, гъсениците на кафявопетнистата листозавивачка - Archips xylosteana L. преминават върху листата, които често завиват косо или перпендикулярно на главната жилка. Нагризват и завръзите, скрити под лист, прикрепен с паяжинка към плода.