Растителна защита

Нека да се запознаем с праговете на вредност на листозавивачките, корогризачките и пъпкозавивачките в овощните градини:

1. През фенофаза „зимен покой" за листозавивачките зимуващи в стадий яйце 3-5 яйчни купчинки средно на дърво.

2. През периода от фенофаза „зелен конус" до „начало на цъфтеж" 8-10 гъсеници на 100 пъпки, розетки или бутони.

3. през периода на фенофаза от „формиране на завръзите до нарастване на плодовете и узряване" 1-2 броя на 100 плода.

Как можем да се борим с листозавивачки, корогризачки и пъпкозавивачки в овощните градини?

Първото третиране срещу тези неприятели се съчетава обикновено с второто предцъфтежно пръскане срещу болестите по ябълката. Моментът на третиране срещу гъсеничките от първо поколение при биволтинните видове трябва да бъде определен много точно, защото те бързо се укриват под долната страна на листата и под паяжинка. За тази цел фермерите трябва да ползват указанията и сигналите на прогнозата и сигнализация към Регионалните служби за растителна защита и техните Отдели в областите.

Аналогът на ювенилния хормон феноксикарб е ефективен срещу листозавивачките. Установено е, че срещу гъсениците на плодовата корогризачка с тези продукти за растителна защита трябва да се пръска при набиране на сума от ефективни температури от 100°С, а срещу кафявоивичестата при 200°С , приемайки 8°С за долен праг на развитие и при двата вида.

Срещу плодовите корогризачки може да бъде приложен с висока ефективност и метода на полова дезориентация и феромоновите уловки РАК 3+4 за едновременна борба с ябълковият плодов червей.

Ефективни срещу гъсениците на кафявоивичестата листозавивачка са инхибиторите на хитиновия синтез - трифлумурон. Дифлуорбензуронът не е достатъчно ефикасен.