Растителна защита

Нека да се запознаем с праговете на вредност на листозавивачките, корогризачките и пъпкозавивачките в овощните градини:

1. През фенофаза „зимен покой" за листозавивачките зимуващи в стадий яйце 3-5 яйчни купчинки средно на дърво.

2. През периода от фенофаза „зелен конус" до „начало на цъфтеж" 8-10 гъсеници на 100 пъпки, розетки или бутони.

3. през периода на фенофаза от „формиране на завръзите до нарастване на плодовете и узряване" 1-2 броя на 100 плода.

Как можем да се борим с листозавивачки, корогризачки и пъпкозавивачки в овощните градини?

Първото третиране срещу тези неприятели се съчетава обикновено с второто предцъфтежно пръскане срещу болестите по ябълката. Моментът на третиране срещу гъсеничките от първо поколение при биволтинните видове трябва да бъде определен много точно , защото те бързо се укриват под долната страна на листата и под паяжинка. За тази цел фермерите трябва да ползват указанията и сигналите на прогнозата и сигнализация към Регионалните служби за растителна защита и техните Отдели в областите.

Аналогът на ювенилния хормон феноксикарб е ефективен срещу листозавивачките. Установено е, че срещу гъсениците на плодовата корогризачка с тези продукти за растителна защита трябва да се пръска при набиране на сума от ефективни температури от 100°С, а срещу кафявоивичестата при 200°С, приемайки 8°С за долен праг на развитие и при двата вида.

Срещу плодовите корогризачки може да бъде приложен с висока ефективност и метода на полова дезориентация и феромоновите уловки РАК 3+4 за едновременна борба с ябълковият плодов червей.

Ефективни срещу гъсениците на кафявоивичестата листозавивачка са инхибиторите на хитиновия синтез - трифлумурон. Дифлуорбензуронът не е достатъчно ефикасен.