Растителна защита

Ябълков миниращ листов молец -Phyllonorycter corylifoliella

Ябълков миниращ листов молец -Phyllonorycter corylifoliellaЯбълковият миниращ листов молец -Phyllonorycter corylifoliella зимува като гъсеница в мините на опадалите листа, върху почвата. Развива 3, а понякога 4 поколения годишно. Летежът започва обикновено в началото на април, почти по същото време, като кръгло миниращия молец. Женските пеперуди снасят яйцата си поединично по горната страна на листата. Гъсениците на ябълковият миниращ листов молец -Phyllonorycter corylifoliella се вгризват под горния епидермис и се хранят с паренхима, като изгризват широка и удължена галерия по протежение на жилките. Епидермисът над галерията е изцяло отлепен, белезникав и мината се вижда много ясно. Впоследствие мината покафенява, а листът се изкривява. Гъсениците какавидират в мините. Летежът и вредната дейност на ябълковия миниращ листов молец -Phyllonorycter corylifoliellaпродължават до септември.

Пъстър миниращ молец - Phyllonorycter blancardella

Пъстър миниращ молец - Phyllonorycter blancardellaПъстрият миниращ молец - Phyllonorycter blancardella зимува като какавида в мините на опадалите листа. Развива 3-4 поколения годишно. Пеперудите на пъстрия миниращ молец - Phyllonorycter blancardella се появяват най-рано от миниращите молци и летят от края на март - началото на април до края на септември. Женските снасят яйцата си поединично, по долната страна на листата. Излюпените гъсеници на пъстрия миниращ молец - Phyllonorycter blancardella се вгризват в листа под хориона на яйцето и изгризват продълговати мини в паренхима. Мините са разположени по долната страна на листата. До горния епидермис те стигат само на отделни места и мината отгоре изглежда като изпъстрена. Какавидирането става вътре в мините.

Змиевидно миниращ молец - Stigmella malella

Змиевидно миниращ молец - Stigmella malellaЗмиевидно миниращят молец - Stigmella malella развива четири - пет поколения годишно. Зимува като какавида в почвата. Напролет излитането на пеперудите от зимуващото поколение обикновено започва през първата десетдневка на април. Яйцата се снасят по долната страна на листата близо до нервите. Излюпените гъсеници на змиевидно миниращя молец - Stigmella malella пробиват хориона в мястото на прикрепването му за субстрата и навлизат в листата, без да се движат по повърхността. Входният отвор е закрит от хориона на яйцето. Гъсениците на змиевидно миниращя молец - Stigmella malella минират листата, като непосредствено под горния епидермис изгризват змиевидно извити ходове , които постепенно се разширяват. Дължината на мините, в които гъсениците са завършили развитието си, е 3 - 5 mm. Екскрементите са разположени по средата на мината, като образуват една широка или две надлъжни нишки. Поради сравнително по-големия брой поколения, змиевидно миниращят молец - Stigmella malella има възможност да се намножи значително.