Растителна защита

Малка зимна педомерка - Operophtera brumata (копулация)',,,0,0);" ><strong class=Малка зимна педомерка - Operophtera brumata (копулация)" align="left" title="Малка зимна педомерка - Operophtera brumata (копулация)" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" />Малката зимна педомерка - Operophtera brumata се среща в цялата страна, като се намножава периодично и е важен неприятел по ябълката и крушата, а също така и по други дървесни видове (череша, слива, праскова и горски дървета). Видът има ясно изразен полов диморфизъм. Мъжките имат добре развити крила, като на повечето пеперуди и летят. Крилата на женската на малката зимна педомерка - Operophtera brumataса са силно редуцирани и те не приличат на пеперуда.

Женските не могат да летят, а само пълзят. В зависимост от температурата, възрастните се появяват от октомври до декември. След като имагинират от какавидите, женските обхождат ствола на дървото и след копулацията снасят поединично или на малки групи от 2-3 яйца. При топло време яйцеснасянето може да продължи и през януари. Гъсениците на малката зимна педомерка - Operophtera brumata се излюпват през пролетта и отначало се хранят по пъпките и цветовете, а по-късно по развиващите се листа. Гъсениците от последната възраст нагризват и плодчетата. Повредата по цветовете често е значителна и ако нападението е голямо, всички цветове може да бъдат унищожени. Гъсениците на малката зимна педомерка - Operophtera brumata често изгризват големи дупки по плодчетата, като причиняват тяхното преждевременно окапване или развитието на деформирани плодове с коркови образувания или с потиснат растеж. Към края на май напълно изхранилите се ларви се спускат по копринена нишка на земята и какавидират в почвата.

Голяма зимна педомерка - Erannis defoliariaНяколко други вида педомерки имат сходен цикъл като на малката зимна педомерка - Operophtera brumata и могат да се появят в застрашителни размери заедно с нея. Най-разпространена е Голямата зимна педомерка - Erannis defoliaria

Как трябва да се борим с педомерките - растителна защита?

За намаляване плътността на малката зимна педомерка могат да се използват лепливи ленти, които трябва да се поставят около ствола на дърветата по време на имагинирането на пеперудите, за да уловят женските, докато се изкачват към короната на дървото. Използването на такива лепливи ленти може да намали до 70-80% повредите по пъпките. Тъй като е трудоемък, метода е по-подходящ за отделни дървета или малки овощни градини.

Борбата с малката зимна педомерка може да се изведе на три етапа. През не вегетационния период (февруари-март) ПИВ за зимните яйца е 2-5 бр./2 m клонка, включваща 2 и 3 годишна дървесина. Използват се зимните средства за борба - минерални масла. Преди цъфтежа ПИВ е 8-10% повредени пъпки. Използват се контактните органофосфорни, карбаматни и други продукти за растителна защита. Може да се използват и ПРЗ от групата на ИХС, които са по-селективни или инсектициди на база Bacillus turingiensis като използването им, през пролетта, да става при температури над 180С. След цъфтежа ПИВ е 12-15 гъсеници/100 стръсквания.Използват се същите продукти за растителна защита.

Ползвайте препарати за растителна защита със следните активни вещества:

* Минерално масло и парафиново масло; метоксифенозид, дифлубензурон + минерално масло, спинозад + минерално масл; тебуфенозид; алфа-циперметрин , тиодикарб, есфенвалерат, хлорпирифос-метил, хлорпирифос-етил, циперметрин + хлорпирифос-етил, Bacillus thuringiensis.