Растителна защита

Кореста завивачка - Enarmonia formosana Scop.Видът кореста завивачка - Enarmonia formosana Scop. е опасен неприятел на редица овощни дървета у нас. Разпространен е повсеместно в нашата страна. Видът кореста завивачка - Enarmonia formosana Scop. има едно поколение годишно. Зимуват гъсениците от различна възраст в кората на нападнатите дървета. Зимуващите индивиди нямат задължителна диапауза, а само зимен покой следствие понижаването на температурите.

Изхранените гъсеници на корестата завивачка - Enarmonia formosana Scop. какавидират в местата на хранене през април-началото на май. Женските пеперуди снасят яйцата си поединично в пукнатините на стъблата , по разклоненията на дебелите клони,по тънките клонки на дърветата. Развитието на яйцата продължава 9-14 дни. Излюпените гъсенички на корестата завивачка - Enarmonia formosana Scop. се вгризват в кората, като първоначално правят вертикален ход и малко разширение навътре. Гъсениците, презимували в млада възраст какавидират през юли-август. Имагиниралите пеперуди летят през юли, август и септември.

Към семейството на пеперудите - дървесинояди (Cossidae) в нашата страна и света вредят още видовете дървесница, миризлив дървесинояд и трепетликов (тополов) дървесинояд.