Растителна защита

Дървесница - Zeuzera pyrinaДървесницата Zeuzera pyrina е полифаг, като напада около 46 дървесни вида (овощни и горски широколистни дървета). През последните няколко години повредите от нейната вредна дейност нараснаха рязко поради лошото отглеждане на съществуващите овощни градини, продължителни засушавания през вегетацията и затруднения при провеждане на борбата с неприятеля дървесница Zeuzera pyrina.

Гъсеница-повредаПовредите причинени от гъсениците на дървесницата са концентрирани в приземната част на стъблата на ябълковите и дюлевите дървета, като гъсеницата прогризва в дървесината вертикален ход с променяща се възходяща посока. Първоначално повредите се откриват трудно (скрита повреда), като нападнатите дървета се познават по отделните купчинки от гранулирани екскременти в основата на стъблото около кръгъл отвор.

Те спират растежа си, закържевяват и при силни ветрове се пречупват в зоната на повредената дървесина. Първоначално излюпените гъсенички на неприятеля дървесница Zeuzera pyrina (яйцата се снасят на групи в стари ходове и наранявания по стъблото и скелетните клони) се разнасят с вятъра по въздушен път и атакуват с предимство по-тънките клони разположени в короната на дърветата.

След нарастването им те напускат изсъхналите от повредата клони и мигрират към стъблата на нападнатите дървета (неприятелят дървесница Zeuzera pyrina развива едно поколение в две календарни години и зимува като гъсеница в прогризания ход в дървесината). Летежът на пеперудите, копулацията и снасянето на яйцата се извършва през нощта.

Борба с неприятеля дървесница Zeuzera pyrina

Борбата с неприятеля дървесница Zeuzera pyrina е много трудна и не винаги е ефикасна поради скрития начин на вредната и дейност. Поради продължителния период на летеж от юни до септември срещу излюпените и вгризани гъсенички в клоните и леторастите по короната на дърветата борбата може да се изведе с определени инсектициди, а също и с някои от използваните инсектициди за борба с второто поколение от ябълковия плодов червей при ябълките и крушите.

За борба с възрастните гъсеници на неприятеля дървесница Zeuzera pyrina в ходовете прогризани в стъблото използване на тампони- фабрични (от типа „Саффа") или приготвени от тънки върбови леторасти (10-12 см) с навит памук в единия край и натопени в концентриран разтвор от регистрирани продукти или комбинациии. Задължително при тампонирането се работи с ръкавици.

Ползвайте препарати за растителна защита със следните активни вещества:

* Циперметрин + хлорпирифос-метил, есфенвалерат + фенитротион, диметоат, пиримифос - метил, алуминиев фосфид, фенитратион , течно парафиново масло, леко минерално масло, хлорпирифос-метил.