Растителна защита

Миризлив дървесинояд - Cossus cossus (възрастно)Неприятелят миризлив дървесинояд - Cossus cossus е широко разпространен дървесинояден неприятел по семковите овощни дървета с предпочитание към крушата, като овощен вид (високо съдържание на захари в дървесината). При горските широколистни дървета неприятелят миризлив дървесинояд - Cossus cossus се появи в каламитет през периода 1985 - 2001 година в лесопарковете на Южна България (Пловдивско, Пазарджишко, Старозагорско и Варненско) по ясена, върбата и хибридните видове тополи. Частични повреди бяха констатирани и от трепетликовия (тополов) дървесинояд - Cossus terebra.

Миризлив дървесинояд - Cossus cossus (гъсеница)Неприятелят миризлив дървесинояд - Cossus cossus носи името си от едрата по размери гъсеница, която излъчва неприятна миризма на дървесен оцет. Развива едно поколение в две календарни години и зимува в повредената дървесина, като гъсеница от различни възрасти. Неприятелят миризлив дървесинояд - Cossus cossus води нощен начин на живот (в първата половина на нощта) и лети продължително време юни - август, копулира и женските пеперуди снасят яйцата си на купчини в приземната част на стъблата , като предпочитат механически наранявания на кората.

Излюпените гъсеници на неприятеля миризлив дървесинояд - Cossus cossus водят колективен начин на живот, като първоначално прогризват широка галерия под кората в повърхностно разположената дървесина, а след нарастването изгризват вертикални и хоризонтални (черно оцветени) дълбоки ходове в стъблото. Атакуваното дърво преустановява растежа си, постепенно засъхва и загива. При натиск или силни ветрове често стъблото се пречупва в основата. Първоначално повредените дървета обхващат отделни сектори (хармани) в граничните зони на овощните градини и лесопарковете, като следствие повредите обхващат цялото насаждение. Развитието на неприятеля миризлив дървесинояд - Cossus cossus се благоприятства от лошата агротехника в овощни градини, силното заплевеляване и наличието на сух и топъл климат по време на вегетацията.

Как трябва да се борим с неприятеля миризлив дървесинояд - Cossus cossus?

Откриването на повредите от гъсениците на Неприятелят миризлив дървесинояд - Cossus cossus поради скрития начин на живот е изключително затруднено. Срещу миризливия дървесинояд се използва система от мерки подпомагащи интегриранат борба с него - редовна обработка на междуредовите и вътре редовите пространства, отстраняване на плевелната растителност и изсъхналите дървета и клони (задължително изгаряне), резитба и комбинирано торене. Срещу новоизлюпените гъсеници се провежда насочено третиране в основата на стъблата с регистрирани продукти за растителна защита. При локално нападение могат да се използват и тампони натопени в комбинирани концентрирани разтвори. Да се работи задължително с ръкавици!

Ползвайте препарати за растителна защита със следните активни вещества:

Циперметрин + хлорпирифосетил, фенитротион, минерално масло, пиримифос-метил, хлорпирифос-етил и диметиоат.