Растителна защита

Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина.Съхранявайте препаратите зарастителна защита само на подходящи места.

помещения , които да не са изложени на пряка слънчева светлина и топлина.

  •  Съхранявайте препаратите зарастителна защита по възможност в затворени шкафове, недостъпни за деца.
  •  Задължително запазвайте етикета на опаковката чист, за да знаете какъв е препарата за растителна защита, карантинния му срок и срока на годност.