Растителна защита

Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина.Съхранявайте препаратите за растителна защита само на подходящи места.

помещения, които да не са изложени на пряка слънчева светлина и топлина.

  •  Съхранявайте препаратите за растителна защита по възможност в затворени шкафове, недостъпни за деца.
  •  Задължително запазвайте етикета на опаковката чист, за да знаете какъв е препарата за растителна защита, карантинния му срок и срока на годност.
, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Agro-CONSULTANT.net