Растителна защита

Мероприятия в овощната градина.

В КРАЯ НА ЮНИ В ОВОЩНАТА ГРАДИНА

Падналите валежи и високите температури благоприятстват развитието на болестта късно кафяво гниене по овощните видове. Особено чувствителни са кайсията,

сливата, прасковата и дюлята. Необходимо е да се извършва пръскане с препаратите фоликур и систан в интервал от две седмици.

В края на месеца трябва да се извърши и първото пръскане срещу второто поколение на плодовия червей на овощните видове ябълка, круша, слива, дюля. За борба срещу плодовия червей препоръчваме препаратите нуреле , циклон, децис. Наблюдава се голяма плътност на листните въшки по всички овощни видове, особено по прасковите и черешите. Подходящи препарати срещу листните въшки са Би 58 , Динго, Моспилан и Нуреле. Когато пръскаме трябва да се съобразяваме с карантинния срок на препарата и периода на узряване на плодовете.

В края на юни трябва да се извърши и последното подхранване на овощните дървета с азотен тор. Препоръчителната норма е 30 кг/дка , отговаряща на 30 г/кв.м. амониева селитра. Това подхранване осигурява оптимално залагане на плодните пъпки, което започва през месец юли и осигурява добива за следващата година. Торът се разхвърля върху повърхността на почвата и после се заорава, при липса на механизация заравянето  се извършва ръчно с мотика.

Падналите валежи предизвикаха силно заплевеляване на почвата. Необходимо е да се извърши околостъблено окопаване на овощните дървета. Това мероприятие е особено необходимо за младите дръвчета, тъй като затревяването подтиска нормалното им развитие и растеж. Борбата срещу заплевеляването може да се извърши и с хербициди, подходящи за овощните градини са глифоган и раундъп.

 

Професор дсн Иванка Витанова

Доцент д-р Николина Маринова

Опитна станция, Дряново