Растителна защита

Мероприятия в овощната градина.

В КРАЯ НА ЮНИ В ОВОЩНАТА ГРАДИНА

Падналите валежи и високите температури благоприятстват развитието на болестта късно кафяво гниене по овощните видове. Особено чувствителни са кайсията,

сливата, прасковата и дюлята. Необходимо е да се извършва пръскане с препаратите фоликур и систан в интервал от две седмици.

В края на месеца трябва да се извърши и първото пръскане срещу второто поколение на плодовия червей на овощните видове ябълка, круша, слива, дюля. За борба срещу плодовия червей препоръчваме препаратите нуреле, циклон, децис. Наблюдава се голяма плътност на листните въшки по всички овощни видове , особено по прасковите и черешите. Подходящи препарати срещу листните въшки са Би 58 , Динго, Моспилан и Нуреле. Когато пръскаме трябва да се съобразяваме с карантинния срок на препарата и периода на узряване на плодовете.

В края на юни трябва да се извърши и последното подхранване на овощните дървета с азотен тор. Препоръчителната норма е 30 кг/дка , отговаряща на 30 г/кв.м. амониева селитра. Това подхранване осигурява оптимално залагане на плодните пъпки, което започва през месец юли и осигурява добива за следващата година. Торът се разхвърля върху повърхността на почвата и после се заорава, при липса на механизация заравянето  се извършва ръчно с мотика.

Падналите валежи предизвикаха силно заплевеляване на почвата. Необходимо е да се извърши околостъблено окопаване на овощните дървета. Това мероприятие е особено необходимо за младите дръвчета, тъй като затревяването подтиска нормалното им развитие и растеж. Борбата срещу заплевеляването може да се извърши и с хербициди, подходящи за овощните градини са глифоган и раундъп.

 

Професор дсн Иванка Витанова

Доцент д-р Николина Маринова

Опитна станция, Дряново