Растителна защита

Мероприятия в овощната градина.

АГРОТЕХНИЧЕСКИ И РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ МЕРОПРИЯТИЯ В ОВОЩНАТА ГРАДИНА ПРЕЗ ПРОЛЕТТА

Преди да се извърши обработка на почвата е необходимо да се наторят овощните дървета. Използват се два вида

торове: органични и минерални. От органичните торове най-широко се прилага оборският тор. който освен основните макроелементи азот, фосфор и калий, съдържа и важни за овощните растения микроелементи - желязо, манган, бор, молибден, кобалт, цинк. Торенето с оборски тор обогатява почвата с органични вещества, които съдействат за увеличаване на полезните микроорганизми, за подобряване на почвената структура. Освен това действието на оборския тор продължава 2-3 години.

Оборският тор се внася като се разхвърля върху цялата площ и веднага след разхвърлянето му върху почвата трябва да се зарови. Заравянето става чрез плитка оран, а при липса на механизация - ръчно с права лопата или с мотика

Резултатите от дългогодишни опити са показали, че средно 28% от количеството на внесения оборски тор се превръщат в хумус и 72% се минерализират в достъпни за растенията хранителни вещества.

Нормите на торене зависят от запасеността на почвата с хранителни вещества. Тъй като оборският тор има по-дълго последействие може да се внася периодично през 2-3 години. На по-бедни почви каквито са тези от типа на  сивите горски почви, характерни за Дряновския район се препоръчва нормата на торене да е 5-6 т/дка. От изведени опити в Дряновската опитна станция при три варианта на торене с оборски тор на сливови дървета от сорта Стенлей - 2 , 4 и 6 т/дка, най-ефективна се оказа нормата 6 т/дка за срок от три години.

Друг вид органичен тор е птичият тор. По съставните си части прилича на оборския тор, но е по-силен. Кокошият тор е един от най-ценните органични торове поради богатото съдържание на фосфор и азот и много благоприятното съотношение между тези два елемента.

Значителна част от съединенията на тези елементи е разтворима, за това птчият тор е бързо действащ. Препоръчителна норма за него е 400 кг/дка. Може да се използва и за подхранване , разреден с 10-15 части вода.

Много важно мероприятие през пролетта е подхранването на овощните дървета с азот. Този елемент участва в синтеза на аминокиселините, белтъчните вещества, алкалоидите, много витамини, хлорофила, ензимите. Стимулира вегетативния растеж, големината и оцветяването на листата, едрината на плодовете. При недостиг на азот растежът се подтиска, листата остават дребни със светлозелено и жълто оцветяване. При по-силен недостиг на азот цъфтежът не е нормален, завързът е слаб и до голяма степен опадва, останалите плодове издребняват и са с влошени вкусови качества. Най-често употребяваният азотен тор е амониевата селитра. За пролетното подхранване се препоръчват да се внасят по 30 кг/дка амониева селитра. Торът се разхвърля върху повърхността и веднага се заорава, както се препоръчва при внасянето на оборския тор.

През пролетта трябва да се извърши и първото предцъфтежно пръскане срещу основните болести и неприятели по овощните дървета. Особено опасна болест по сливата и кайсията е ранното кафяво гниене.

Ранното кафяво гниене при влажно време през пролетта причинява големи поражения върху цветните пъпки , цветовете и плодните клонки, а в някои години при силно нападение може да причини напълно компрометиране на реколтата при чувствителни  сортове.

Ранното кафяво гниене най-напред се проявява под формата на т.н. опожаряване на цветовете. Рано напролет по венчелистчетата се появяват разрастващи се петна, които поразяват цвета, следствие на което цветовете загниват и засъхват. При благоприятни условия болестта се разпростира върху клонките, по които се образуват раковини със смолотечение. По-късно заразата се пренася върху младите завързи и листата в резултат, на което те изсъхват и дървото има вид на опожарено. Добър ефект има пръскането непосредствено преди цъфтежа, през периода на цъфтежа  и след прецъфтяването. Могат да се използват някои от следните фунгициди: Систан 12 Е - 0,04%, Ронилан ДФ 0,15%,  Роврал  50 ВП - 0,1%, Топсин М- 0,1%. Прилагането на тези препарати действа и срещу други гъбни болести.

Сливовата  плодова оса е основен неприятел по сливата. Причинява опадане на младите плодчета. На всеки паднал плод има по една дупка, вътрешността му е изядена и изпълнена с тъмнокафяви извержения В кухината на плода се намира белезникава ларва с жълта глава. Сливовата оса представлява дребна мушица, около 0,5 см, която лети по време на цъфтежа. Снася яйцата си в тъканите на чашечните листенца или в самата чашка. Една оса снася  общо 60-70 яйца. След 7 до 14 дни се излюпват ларвите, които бързо се вгризват в младите завързи. Докато завърши развитието си една ларва може да унищожи от 2 до 5 плода. Необходимо е да се извърши едно предцъфтежно и едно следцъфтежно пръскане с един от следващите препарати: 0,04% Нуреле Д, 0,15% Агрия 1050, 0,03% Децис 2,5 ЕК, 0,3% Тиодан. Прилагането на тези препарати действат и срещу неприятелите по другите овощни видове - череша, вишна, ябълка, круша, кайсия и др.

 

Ст.н.с. І ст. дсн Иванка Витанова

Ст.н.с. д-р Николина Маринова

Опитна станция г