Растителна защита

Ябълкова стъкленка - Synanthedon (Aegeriia) myopaeformisНеприятелят ябълкова стъкленка - Synanthedon (Aegeriia) myopaeformis напада предимно ябълката и ежегодно разширява вредната си дейност в Южна България (Пловдивско, Пазарджишко, Кюстендилско). Тази вредна микропеперуда носи специфичното си име „стъкленка" от стъкловидно прозрачните си крила, като наподобява ципокрилите насекоми (осите). Пеперудите на неприятеля ябълкова стъкленка - Synanthedon (Aegeriia) myopaeformisса са активни при слънчево време , като енергичния им летеж продължава от края на май до месец юли. След копулацията женските пеперуди снасят поединично яйцата си в цепнатини или наранени места по кората.

Излюпените гъсеници изгризват неправилни ходове под кората и повърхността на дървесина. Те са запълнени със стърготини и ръждиво - червена течност. При силно нападение от неприятеля ябълкова стъкленка - Synanthedon myopaeformis по ябълковите дървета могат да се открият от 600 до 800 гъсеници. Нападнатите дървета закържавяват и след известен период изсъхват частично или изцяло.

Как трябва да се борим с неприятеля ябълкова стъкленка - Synanthedon (Aegeriia) myopaeformis?

Борбата с ябълковата стъкленка е трудна и не винаги ефикасна. Повредите причинени от гъсениците се откриват късно и то при наличие на масови повреди по стъблата. Ограничаването на нападението от този неприятел трябва да се води на интегриран принцип. Предпазване на дърветата от нараняване. Внимателно привързване към подпорни колове и телена конструкция. Замазване раните по стъблото, скелетните клони и отрезите с овощарски мехлем или светла алкидна боя. Използване на феромонови уловки.

Ползвайте препарати за растителна защита със следните активни вещества:

* Алфаметрин, делтаметрин, хлорпири-фос - етил, циперметрин + хлорпирифос -етил, хлорпирифос - метил, пиримифос -метил, диметоат.