Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Фунгициди при костилковите видове.

 

За борба срещу болестите при костилковите могат да се използват различни фунгициди – контактни и системни. От тях най-голяма е групата на

медните, като Шампион ВП – 30 г, Купроцин супер М – 30 г, Фунгуран ОН 50 ВП – 15г, Бордолезов разтвор (1%) и др. Подходящи за предцъфтежно пръскане са и контактни препарати съдържащи други активни вещаства, като Дитан М 45 – 30 г, Дитан ДГ – 30 г, Тирам 80 ДГ – 30 г, и др. За всички тези контактни препарати трябва да се знае , че ефект срещу посочените болести има, когато инфекциозният фон от миналата година не е бил голям и когато времето през ранната пролет е сухо и топло.

ПРИ ВЛАЖНО И ХЛАДНО ВРЕМЕ

При по-неблагоприятно време – хладно и влажно и когато дръвчетата не са добро здравно състояние, по-подходящи за предцъфтежно пръскане са системните прерпарати, които не се измиват от дъжда и проникват в растителните тъкани. Могат да се използват Топсин М 70 ВП – 10 г, Топсин М 70 ВДГ – 10 г, Сумилекс 50 ВП – 15 г, Хорус 50 ВГ – 4,5 г, Скор 250 ЕК – 2 мл и други.

Дозите зо всички посочени препарати са за 10 литра вода.