Растително защитни мероприятия през месец април - бюлетин по растителна защита. Последен бюлетин за растителна защита – април.Из Бюлетин 3 за растителна защита на БАБХ Пловдив, издаден на 01.04.2016 г. (за контакти виж в края на текста)

 

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

ВРЕДИТЕЛИ ПО СЕМКОВИТЕ КУЛТУРИ

Струпясване по ябълката /Venturia inaequalis/


Струпясване – признаци върху листата

Ф е н о л о г и ч н о р а з в и т и е в зависимост от сортовия състав фенологичното развитие е от масовочервени цветни пъпки-бутонизациядо начало на цъфтеж -при ранни сортове фенофазите са представителни за равнинните АЕР на областта. Агрометеорологичните условия бяха благоприятни за ускорено развитие при всички земеделски култури. В края на месец март температури в отделни дни достигнаха 22-240С и бяха предпоставка за бързо активизиране на фенологичното развитие в трайните насаждения. Налага да се извърши второ предцъфтежно пръскане със системно действащи препарати. В масиви с ранноразвиващи се сортове и регистрирана фенофаза „цъфтеж“ да се третира с фунгициди с щадящо действие.

Бързо нарастващата листна маса изисква да се осигури оптимално покритие с работен разтвор на короната и младия прираст.

Забележка: След валеж се препоръчва покритие със системен фунгицид, притежаващ лечебно и изкореняващо действие: Скор, Хорус, Луна Експирианс и др.

Третирането не трябва да закъснява повече от 48 часа, за Скор периодът на пръскане е до 72-96 часа от последния регистриран валеж. Да се осигурява оптимално опръскване на бързо нарастващата листна маса и младите леторасти през интервал от 8-10 дни.

Употребата на един и същи системен препарат може да се включва до три пъти в рамките на една вегетация.

Брашнеста мана по ябълката/Podosphaera leucotricha/. Развитие на патогена: начало на поява на системна форма. Системната форма на патогена се развива от заразени листни пъпки от предшестващата година. В градини с чувствителен сортов състав към развитие на брашнеста мана да се извърши второ вегетационно пръскане, в период 10-12 дни след първото. Да се подбират системни фунгициди за едновременна борба със струпясването.

Огнен пригор по семковите видове. Причинител - Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. Огненият пригор е бактерийно заболяване по семковите овощни видове с голямо икономчиеско значение по круша, дюля и ябълка. Бактерията, причиняваща огнен пригор напада цветовете, плодовете, леторастите, клоните, стволовете, кореновата шийка, корените на дърветата. Цветовете, съцветията и младите клонки внезапно увяхват, по-късно изсъхват и придобиват кафяв до червен цвят. При влажно време върху цветовете се наблюдава бактериален ексудат, който първоначално е бял, а по-късно придобива кехлибарен цвят. Условия благоприятстващи болестта са температурата, валежите, росите, мъглите и високата относителна влажност- 85-95%. Развитие на патогена е наблюдавано в границите от 4 до 32 градуса, като оптималната температура е 24-29 градуса.

Критична фенофаза за масови зарази е цъфтежа на семковите овощни видове. В областта е натрупан стар фон от зараза, който варира по сила според метеорологичната обстановка по време на цъфтежа. Специално внимание да се обърне на чувствителни сортове /Муцу, Пилот, Виста бела, Глостер, Айдерет и др./, както и на градини с регистрирани поражения от миналата вегетация. Хладното и дъждовно време благоприятства развитие на първите цъфтежни инфекции. Борбата с бактерията е тясно обвързана с оздравителните и санитарни резитби на всички засегнати части.

Важен момент от общата схема на профилактика са предцъфтежните и следцъфтежни инсектицидни пръскания срещу различните вектори преносители – листни въшки, цикади и т.н. Избор от ефикасни разрешени средства за борба на този етап няма. Могат да се използват медни препарати, които не притежават проникващо действие и имат странични, нежелани ефекти в плододаващи градини при цъфтеж и чувствителни сортове.

Резитбите през пролетта и лятото , при наличие на сокодвижение, представляват опасност за пренасяне на заразата с инструментите. Затова е важно резитбите на 10-15 до 25 см под видимо засегнатите части да се извършат при крайна необходимост, като се обеззаразява работния инвентар с чист спирт.

Червен овощен акар

Червен овощен акар /Panonychus ulmi/. Развитие на вредителя: начало на излюпване на зимни яйца – 28.03 АЕР Пловдив. Праг на икономическа вредност /ПИВ/: ябълки 1-2 броя подвижни форми ларви средно на лист; круши 1-3 броя подвижни форми ларви по зелените части на едно съцветие; сливи 1-2 броя подвижни форми ларви по зелените части на 1 розетка съцветие.

През изминалата вегетация отчетохме тенденция на увеличаване на плътността от неприятеля при разширяващ се ареал на разпространение в масивите на областта. Да продължат редовните обследванията и при доказан ПИВ да се извърши пръскане. Препаратът да се подбира според процента излюпени зимни яйца: АПОЛО 50СК – 0.04% – в начало на излюпване – 1,2,3%; НИСОРАН 5ЕК – 0.05% – до 8-10%; ЗУУМ 11 СК – 25-50мл/дка-еднократно третиране в края на излюпване на зимните яйца.

Кръгломиниращ молец /Cemiostoma scitella/. Развитие на първо поколение: начало на летеж 30.03; начало на яйцеснасяне 01.04; Праг на икономическа вредност 2-3 броя яйца средно на лист. Кръгломиниращия молец запазва проява на плътност до и над ПИВ в масивите на областта. В градини, в които масово се използваха хормонални средства за първо и второ поколение през изминалата вегетация, плътността от неприятеля се задържа до ПИВ. Ранното третиране с инхибиторите на синтеза срещу презимувалата популация е ключов момент в борбата срещу този неприятел. Навременното третиране с тази група ПРЗ може до голяма степен да контролира плътността на лятните генерации в граници до прага на вредност. При доказана плътност да се извърши пръскане срещу първо поколение на кръгломиниращия молец с инсектицид от групата на инхибиторите на хитиновия синтез след стабилизиране на времето и трайно повишаване на дневните температури. а.в. Дифлубензурон – ДИМИЛИН 25ВП – 0,05%. Да се напръскат оптимално долните етажи на короната и издънките около дървото, където е концентриран летежа и яйцеснасянето на поколението. Препоръчва се навременно отстраняване на всички издънки, по които избирателно снася възрастното от презимувалата генерация.

Листозавивачки /сем.Tortricidae/. Развитие на вредителя: начало вредна дейност 23.03 за АЕР Пловдив. Праг на икономическа вредност: ябълки, круши, сливи 6-8 броя гъсеници/100 пъпки. Запазва се проявата на плътност до и над ПИВ в овощните масиви на областта. Преобладаващи видове са червената и сива пъпкозавивачка, ягодоплодна листозавивачка и плодовата корогризачка.

Педомерки /сем. Geometridae/. Развитие на вредителя начало вредна дейност 30.03 за АЕР Пловдив. Праг на икономическа вредност: семкови 6-8 броя гъсеници/100 пъпки, костилкови: 8-12 броя гъсеници /100 розетки. Плътността на преобладаващите видове за областта малката, голяма зимна и власеста педомерка се запазва до ПИВ.

Листогризещи сем.Пашкулопредачки и Вълнарки. Праг на икономическа вредност 8-12 броя гъсеници на дърво. Плътността от тази група неприятели за преобладаващите масиви от областта е под ПИВ. Запазват се отделни локални огнища в изоставени масиви и крайпътни дървета с плътност от златозадка и пръстенотворка. Редовните РЗ практики контролират намножаването на видовете. При доказана плътност от листозавивачки, педомерки и листогризещи неприятели, да се извърши предцъфтежно пръскане.

Добрата растително защитна практика изисква да се подбират широкоспектърни средства за едновременна борба срещу комплекса от общи неприятели.

Ябълкова плодава оса / Hоplocampa testudinea/. Праг на икономическа вредност: 2-3 броя оси/100 клонки, установени чрез стръскване преди цъфтежа. Плътността от ябълковата плодова оса се запазва до ПИВ. Намножаването и е локализирано на „въртопи“ в отделни масиви на областта. Във фенофаза бял бутон на културата и доказан ПИВ е необходимо да се извърши предцъфтежно пръскане, насочено срещу възрастното преди яйцеснасяне. В масиви с висока плътност може да се приложи второ, корегиращо пръскане в края на цъфтежа, когато венчелистчетата са завяхнали, но все още не са напълно окапали.

Регистрирани ПРЗ: а.в. Делтаметрин ДЕЦИС 2.5 ЕК – 0.03%; МЕТЕОР - 0.06-0.09%.

Листни въшки по овощните сем. Aphididae. Праг на икономическа вредност: ябълки, круши, сливи: 10-15 броя колонии /100 съцветия или 10% заселени розетки; праскови: 8-10% нападнати клонки; череши, вишни: 10% нападнати леторасти; Да се обследват трайните насаждения. При доказана плътност да се извърши предцъфтежно пръскане. Ранната РЗ практика е за предпочитане, поради ограничената плътност на неприятеля и открития му начин на живот.

ВРЕДИТЕЛИ ПО КОСТИЛКОВИТЕ КУЛТУРИ

Прасковен клонков молец – анарзия

Прасковен клонков молец /Anarsia lineatella/. Фенологично развитие:масов цъфтеж„. Развитие на вредителя начало на вредна дейност в равнинните АЕР. Праг на икономическа вредност: 3% повредени леторасти. Да се обследват прасковените насаждения. При плътност е необходимо да се извърши първо вегетационно пръскане. Преобладаващите масиви от праскови са в чувствителна фенофаза. Инсектицидни пръскания на този етап не са желателни. Препоръчва се третирането срещу презимувалата гъсеница да се отложи след приключване на цъфтежа.

Обикновена сливова щитоносна въшка Parthenolecanium corni. Праг на икономическа вредност 20-30 броя/100 скелетни клонки. Плътността от сливовата щитоносна въшка в сливовите масиви на областта е висока. Пропускат се зимните резитби и РЗ мероприятия в сливовите масиви в областта. Подценяват се ранно пролетните и летни форми на борба. Да продължат редовните обследвания. При доказана плътност е необходимо да се извърши комбинирано пръскане с един от одобрените ПРЗ за едновременна борба с Черна сливова плодова оса.

ЯГОДИ

Сиво гниене /Sclerotinia fruckeliana/. Фенологично развитие:бутонизация -цъфтеж„. Масови инфекции наблюдаваме в години с обилни валежи по време на цъфтежа. Според метеорологичната обстановка в критичната фенофаза за предпазване на културата се препоръчват пръскания по следната технологична схема:

първо третиране в началото на цъфтеж; - второ по време на масов цъфтеж; - трето в края на цъфтежа.

Ягодови хоботници: Пъпков хоботник, Ягодов стъблохоботник. Праг на икономическа вредност: Пъпков хоботник и Ягодов стъблохоботник 15% нападнати растения във фенофаза бутонизация и предцъфтеж. Бръмбарите повреждат цветните дръжки по време на яйцеснасянето. В последствие те изсъхват и цветните пъпки клюмват. Борбата се извежда, като комбинирано предцъфтежно пръскане със сиво гниене.

МАЛИНИ

Дидимела

Дидимела по малините /Didimella applanata/. Фенологично развитие: „облистване“. Паразитът зимува, като мицел в нападнатите издънки. Заразяванията се извършват най-активно през периода май-юни. Спорите се разсейват и заразяват леторастите в основата на пъпките. Силна проява на болестта може да се развива във влажни и дъждовни години.

МАСЛОДАЙНА РОЗА

Ръжда по розите /Phragmidium mucronatum/. Фенологично развитиемасово облистване„. Ускореното фенологично развитие и наличието на силен инфекциозен фон натрупан от последните години налагат да се извърши първо предцъфтежно пръскане. Регистриран ПРЗ : а.в. ТебуконазолОРИУС 25 ЕВ – 80мл/дка.

Педомерки и листозавивачки. Икономически прагове на вредност: Голяма зимна педомерка: 4-6 гъсеници/100 стръсквания; Качулата педомерка една гъсеница/100 стръсквания. Листозавивачки 5-8 гъсеници/100 стръсквания. Плътността от педомерки и листозавивачки е традиционно висока в розовите масиви. Към фунгицидният разтвор срещу ръжда по розата да се прибавя и инсектицид, с прилепител за комбинирано предцъфтежно пръскане.

ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ гр.Пловдив бул.”Марица”86,тел/факс 032/62 6318;032/6241 92. E-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Отдел РЗ тел/факс 032 95 94 00; 032 96 08 76. E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

(Agro-CONSULTANT.net съветва стопаните да се абонират в областната дирекция в Пловдив на БАБХ, за да получават несъкратения вариант на бюлетините за растителна защита, в които са посочени препаратите и дозите за третиране!)