Растителна защита

479px Aardbei Lambada vruchtrot Botrytis cinereaРастително защитни мероприятия в овощната градина. Сивото гниене при ягодите е силно вредоносно. Сивото гниене е икономически най-важната болест по ягодите. Болестта се изразява обикновено в загниване още на зелените плодове, но

щетите се установяват по узряващите и зрелите, както е станало във вашия случай. Сивото гниене напада още листата, дръжките, цветните пъпки, венчелистчетата и стъблата.

БИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА СИВО ГНИЕНЕ ПРИ ЯГОДИ

Гъбата причиняваща сиво гниене по ягодите презимува в растителните остатъци, и при благоприятни условия през пролетта причинява първични заразявания. Най-голямата инфекция става по време на цъфтежа на ягодите. В този период гъбата се развива много бавно и не дава видими признаци на болни растения. След това, при влажни условия тя напада развиващите се плодове, като осигурява постоянно наличие на зараза през периода на плододаване и зреене. Най-важният фактор за развитието на болестта е влажността.

Сивото гниене се причинява от гъбата Sclerotinia fuckeliana с конидиен стадий Botrytis cinerea. Тя е икономически най-опасната болест по ягодите и е разпространена във всички райони, където те се отглеждат. Болестта се изразява обикновено в загниване на зелените плодове, но поврежда и узряващите и зрелите.Напада още листата, дръжките, цветните пъпки, венчелистчетата и стъблата. Гъбата презимува в растителните остатъци. При благоприятни условия напролет - влажно и хладно време, тя инфектира със спорите си цветовете на ягодите, развивайки се много бавно през целия период на цъфтеж на културата. След това, при влажни условия, гъбата напада развиващите се плодове. Само след няколко дни тя може да започне вторично продуциране на спори , с което се осигурява едно постоянно наличие на зараза през периода на плододаване. Най-важният фактор за развитието на болестта е високата влага. Едностранното азотноторене също повишава риска от сивото гниене. Мулчирането на почвата и редовното унищожаване на растителните остатъци спомагат за намаляване развитието на болестта. За да се избегне инфектирането на стъблата, разсадът не трябва да се засажда твърде дълбоко. Прилагането на фунгицидни препарати се състои в пръскания, които се правят в началото на цъфтежа и непосредствено след цъфтежа. Колко пръскания трябва да се направят зависи от конкретните агрометеорологични условия. Подходящи контактни фунгициди за борба със сивото гниене са тирам 80 ВГ в доза 300 г/дка с карантинен срок 21 дни или роврал 50 ВП в доза 200 г/дка с карантинен срок 12 дни. От системните фунгициди подходящи са сумилекс 50 ВП в доза 100 г/дка с карантинен срок 14 дни, топсин М 70 ВП в доза 100 г/дка с карантинен срок 14 дни или шавит Ф 72 ВДГ в доза 200 г/дка и карантинен срок 20 дни. Редуването на посочените препарати е препоръчително, защото гъбата много бързо придобива резистентност и към двете групи препарати. Задължително спазвайте посочените карантинни срокове на използваните препарати! В периода на зреене и беритба на ягодите използвайте само контактни фунгициди.