Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина. Механично унищожаване на неприятелите. По време на цъфтежа на дръвчетата може до голяма степен да се ограничи популацията на някой вредители, най-вече цветояди и хоботни бръмбари.

Този начин е за любители , които постоянно пребивават на дворните или вилните си места. Методът се основава на въздействието чрез стрес на насекомите.

СТРЕСИРАЙТЕ ВРЕДИТЕЛИТЕ

Под дървото се постила голям найлон, или някакав плат. Ако то е по-малко и стеблото е тънко се разклаща силно. Ако дървото е по-дебело може да се удря, но така че без да се нарани стеблото с прът, чийто край е завит с мека тъкан. Целта на разклащането е да могат всички неприятели, които се намират на дървото да паднат върху плата или найлона. След това ги събирате и унищожавате извън градината.

СТРЪСКВАЙТЕ РАНО СУТРИН

За да е успе шна тази механична мярка, тя се прилага температура не по-висока от 6˚С, когато неприятелите са активни. Такава е температурата рано сутрин, преди да напече слънцето и тогава резултата е най-добър. През деня, когато слънцето напече, бръмбарите стават по-подвижни, пълзят и летят от дърво на дърво и трудно ще ги хванете.

ЕФЕКТЪТ СЕ ДЪЛЖИ НА КАТАЛЕПСИЯ

Хоботниците, в това число и цветоядите притежават способноста да изпадат в каталепсия – при заплаха стават неподвижни. При стръскване падат като мъртви, стремейки се да избегнат срещата с врага. Стръскването трябва да се повтори няколко сутрини, по възможност в поредни дни. Така ще по-голяма част от цветоядите и бръмбарите, тъй като те не излизат едновременно след зимуване.