Растителна защита

Гъсеница по чемшир
Cydalima perspectalis

В последните десетина години един нов опасен нашественик, чиято родина е Далечният изток (Китай, Корея, Япония и Индия), проникна в Европа и вече е в България. Това е пеперудата сидалима перспекталис (Cydalima perspectalis) от семейство Crambidae, която нанася значителни щети на чемшира (Buxus sempervirens).

Тя е установена в Европа най-напред в Югозападна Германия през 2007 г., но в следващите няколко години е намерена и в Холандия (2008 г.), Франция, Англия и Австрия (2009 г.), Унгария, Румъния и Сърбия ( 2011 и 2012 г.).

Още от миналата година чемширите в страната са нападнати от пеперудата сидалима перспекталис (Cydalima perspectalis), чиито гъсеници изяждат и изсушават листенцата им. Храстът изсъхва отдолу нагоре, дори и да е огромен.

Как да се пръска-растителна защита

Борбата срещу нападателя по чемшира сидалима перспекталис (Cydalima perspectalis) се води със синтетични перитроиди и органофосфорни инсектициди. Най добре действа комбинация между синтетичен перитроид и органофосфорен препарат. В България няма регистриран препарат за борба с пеперудата по чемшира сидалима перспекталис (Cydalima perspectalis). Изпробвана комбинация за борба с гъсеницата е следната:

Хлорпирифос етил и циперметрин. Хлорпирифос етил е от групата на органофосфорните съединения и действа контактно и стомашно и чрез парите си и е с дълго последействие 2 седмици. Циперметрин е от групата на синтетичните пиретроиди и действа стомашно и контактно с много бърз първоначален ефект.

Съветваме Ви, когато отидете в близката агро аптека да си купите синтетичен перитроид и органофосфорен препарат или готова комбинация между тях (питайте служителя в агро аптеката) и да третирате с най-високата доза. Това, че гъсениците не умират веднага не е проблем, защото на другия ден всички те са на земята.

Ако имате въпроси , можете да ги зададете в агрофорума тук.