Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина. Педомерките са голяма напаст за овошките. Педомерките се срещат в цялата страна, намножават се периодично.Те са важен неприятел по ябълката и крушата, череша , слива, праскова и др.

Ларвите се излюпват през пролетта и отначало се хранят по развиващите се листа, а по-късно по пъпките цветовете и плодчетата. Повредата по цветовете често е значителна и ако нападението е голямо, всички цветове могат да бъдат унищожени. Ларвите често изгризват големи дупки по плодчетата, като причиняват тяхното преждевременно окапване или развитието на деформирани плодове с коркови образувания или с потиснат растеж.

За борба с педомерките се използват лепливи ленти, които трябва да се поставят около стъблата на дърветата по време на имагинирането на пеперудите, за да уловят женските (които имат недоразвити крила и не могат да летят), докато се изкачват към короната на дървото. Използването на такива лепливи ленти може да намали до 70-80% повредите по пъпките. Тъй като е трудоемък, методът е по-подходящ за отделни дървета или малки овощни градини. Преди цъфтежа прагът на икономическа вредност (ПИВ) е 8-10% повредени пъпки. Използват се контактните органофосфорни, карбаматни и други продукти за растителна защита. Може да се използват и хормонални инсектициди, които са по-селективни или инсектициди на база Bacillus turingiensis. Използването им през пролетта трябва да става при температури над 18 градуса. След цъфтежа ПИВ е 12-15 гъсеници на 100 стръсквания.