Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Следцъфтежните пръскания ограничават повредите.

Всички листогризещи гъсеници в овощните градини може ефективно да бъдат контролирани чрез прилагане на подходящи инсектицидни

третирания. Първият удар срещу листозавивачките вече е направен от любителите овощари, които са спазили нашите указания за предцъфтежно пръскане. То беше съчетано с борбата срещу болестите по овощните видове. Моментът на третиране срещу гъсеничките от първо поколение при тези видове е много важен, защото те много бързо се укриват под долната страна на листата под паяжинка и стават недосегаеми за химична интервенция.

ПРЪСКАЙТЕ ОТНОВО ВЕДНАГА СЛЕД ПРЕЦЪФТЯВАНЕ

За да не допуснете вреди по младите листа и плодове , направете следцъфтежно пръскане срещу тази група неприятели. Борбата отново съчетайте с тази срещу болестите по овошките.

ЕФИКАСНИ ПРЕПАРАТИ

Ефективни срещу гъсениците на листозавивачките са препаратите Алсистин 25ВП в доза 5 г, Суми алфа 5ЕК – 2 мл, Дурсбан 4Е – 10 мл, Нуреле дурсбан – 5 мл и др. Дозите са за 10 литра вода.