Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина. Пръска се само в подходящо време.

През топлото време на деня, със силно слънцегреене и високи температури (над 25°С), пръскането е недопустимо, защото има голяма вероятност от

пригори по растенията. Освен това при високи температури , , разтворът бързо се изпарява и не се получава необходимото покритие върху третираните части. При по- ниски от 5°С температури пръскане също не се прави.

ОЩЕ ВАЖНИ ПРАВИЛА

  •  Разтвора за пръскане се приготвя в деня на самото пръскане.
  •  Не пръскайте растенията по време на цъфтежа – това може да доведе до изгаряне на цвета, а освен това до убиване на пчелите.
  • Задължително изплаквайте пръскачките след работа с хербициди, за да не останат утайки, които ще засъхнат и по-късно ще запушват дюзите.