Растителна защита

Растително защитни мероприятия през текущия месец - бюлетин по растителна защита.Растителна защита при овощни, лозя, пролетни култури.

Из Бюлетин 4 за

растителна защита на БАБХ Пловдив, издаден на 15.04.2016 г. (за контакти виж в края на текста)

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

ВРЕДИТЕЛИ ПО СЕМКОВИТЕ КУЛТУРИ

Струпясване

Струпясване по ябълката /Venturia inaequalis/. Фенологично развитие: „край на цъфтежа“. През изминалият период времето беше променливо. Падналите валежи за преобладаващите АЕР са в количества, които създадоха условия за гърмеж на аскоспори в природна среда и протичане на инкубационен период със силна степен на зараза. Чувствителната фенофаза на гостоприемника налага да се извърши първо следцъфтежно пръскане със системни средства за борба. Бързо нарастващата листна маса изисква да се осигури оптимално покритие с работен разтвор на короната и младия прираст. Употребата на един и същи системен препарат може да се включва до три пъти в рамките на една вегетация.

Забележка: След валеж или продължително навлажняване да се подбират ПРЗ, имащи локално и системно действие, които блокират нарастването на мицела в ранните фази от развитието им:/Скор, Луна Експирианс*/. Третирането не трябва да е по-късно от 48 часа, за Скор до 72-96 часа от последния регистриран валежен период. Да се осигурява оптимално опръскване на бързо нарастващата листна маса и младите леторасти през интервал от 8-10 дни.

Брашнеста мана по ябълката /Podosphaera leucotricha/. Развитие на патогена: масови прояви от локална форма. В градини с чувствителен сортов състав отчитаме силна степен на нападение от патогена. Да се извърши поредно пръскане 10-12 дни след последното. Да се подбират системни фунгициди за едновременна борба със струпясването като Скор 250 ЕК 0.02%, Строби ДФ 0.02% или други.

Листозавивачки сем. Tortricidae, Педомерки сем.Geometridaе. Праг на икономическа вредност листозавивачки – ябълки, круши, сливи – 2-3 броя гъсеници на 100 завръза. Праг на икономическа вредност: педомерки семкови 1-2 броя гъсеници/100 завръза сливи: 2-3 броя гъсеници/100 завръза, череши и вишни 10- 12% повредени плодове. Плътността от преобладаващите видове за областта сивата и червена пъпкозавивачка, ябълковата корогризачка и ягодоплодна листозавивачка се запазва до и над ПИВ (Праг на икономическа вредност). При    доказано нападение от педомерки, листозавивачки и листогризещи неприятели е необходимо да се проведе следцъфтежно пръскане, което води до по- ранно редуциране на плътността от тази група неприятели.

Хоботници. Праг на икономическа вредност – Ябълков цветопробивач 4-6 бр. възрастни/дърво, Ябълков златист и Червенокрил плодов хоботник 2-3 бр. възрастни/дърво, Черешов вишнев хоботник: 3 броя/дърво; Вреда причиняват възрастните стадии и ларвите. Възрастните бръмбари унищожават плодните и листни пъпки. Ларвите нападат цветните части на плодните пъпки, цветовете и младите плодчета. При доказана необходимост и достигнат ПИВ да се проведе следцъфтежно пръскане. Да се работи с разрешени широкоспектърни, регистирани ПРЗ срещу комплекса от вредители. Дурсбан 4ЕК 0.1%, Ранер 2 40 СК 0.04%, Вазтак НОВ 100ЕК 0.015% или други.

Ябълкова плодова оса /Hoplocampa testudinea/. Праг на икономическа вредност: 1-3% повредени завръза; Развитие: начало на излюпване. Вредят лъжегъсеничките, които се вгризват в младите плодчета и унищожават вътрешността им. Повредените плодове окапват. Много специфична е повредата предизвикана от лъжегъсеницата на ябълковата плодова оса – тя прави дъговидно извит ход, който се откроява добре върху плода. Във фенофаза край на цъфтежа и при доказан ПИВ да се извърши следцъфтежно пръскане. Регистрирани ПРЗ: а.в. Делтаметрин ДЕЦИС 2.5 ЕК – 0.03%; МЕТЕОР – 0.06-0.09%.

ВРЕДИТЕЛИ ПО КОСТИЛКОВИТЕ

Брашнеста мана по прасковата

Брашнеста мана по прасковата /Sphaeroteca pannosa/. Фенологично развитие: „формиране на завръз“. След окапване на венечните листенца да се проведе първо защитно пръскане с един от одобрените фунгициди. Младите, нарастващи плодчета са чувствителни до големина 2.5-3.5 см в диаметър. Причинителя на болестта е гъба, която презимува в заразените пъпки. При разпукване на пъпките младите листа са деформирани и покрити с бял налеп. Специално внимание да се обърне на масиви, разположени в ниски котловинни релефи, с чести сутрешни мъгли, в близост до водни басейни. Да се отчита влиянието на фактора – сортова чувствителност. След откриване на първите признаци на болестта борбата да продължи редовно през 10-12 дни до пълното преодоляване на нападението с Топаз 100 ЕК, Скор 250 ЕК или др.

Черна сливова плодова оса /Hоplocampa minuta/. Фенологично развитие: „формиране на завръза“. Праг на икономическа вредност 2-3 броя оси на дърво, установени чрез стръскване или бели лепливи плоскости, ако не е извършено предцъфтежно пръскане. Лъжегъсениците се хранят с вътрешността на младите плодове и причиняват червясването им. За да се изхрани една гъсеница, тя поврежда 4-5 плода. Повредените плодове опадат на земята, имат два отвора и капчица смолисто вещество. Да се извърши коригиращо следцъфтежно пръскане при доказан ПИВ в края на цъфтежа,когато венчелистчетата са завяхнали, но не напълно окапали. Регистрирани ПРЗ: СУМИ АЛФА 5ЕК – 0.02%, ДЕЦИС 2.5 ЕК- 0.05%.

ЛОЗЯ

Оидиум

Брашнеста мана по лозата Оидиум /Uncinula necator/.Фенологично развитие: начало на показване на ресата при ранни сортове. Болестта напада всички зелени органи на лозата. По листата се образуват жълтозеленикави петна със сиво-бял налеп от горната страна. Нападнатите листа се деформират, прегарят и така остават по лозите. По зелените леторасти се появяват светлокафяви петна с точковидна некроза, които също образуват налеп. Когато нападението е силно , петната се сливат и се образуваттъмнокафяви до кафяво-виолетови ивици, които остават по лозовите пръчки. Срещу тази икономически опасна болест е много важно борбата да започне рано през вегетацията, за да се ограничи общия фон от инфекции и намалеят рисковите фактори през чувствителните към заразявания фенофази. Първите предпазни пръскания се препоръчват при дължина на летораста 2-6см или фенофаза “пеперуда” със системни средства в интервал от 12-14 дни след първото. Регистрирани ПРЗ : а.в.Тебуконазол – ОРИУС 25 ЕВ -80 мл/дка.

Жълт лозов акар /Brevipalpus lewisi/. Развитие на неприятеля: начало на излизане на презимувалите женски индивиди 06.04 АЕР Пловдив. Праг на икономическа вредност: 2-3 подвижни форми средно на лист; Жълтият лозов акар запазва ограничена плътност при свит ареал на разпространение. Вредят ларвите, нимфите и възрастните акари, които смучат сок от долната страна на листата около нервите. Повредените листа се деформират, променят оцветяването си в зависимост от сорта и стават жълто-зелени, ръждивокафяви или червеникави. Нападение от акара може да се открие предимно по индикаторни, чувствителни сортове – Памид, Ркацители, Димят, Каберне Совиньон, Мерло. За преобладаващите масиви в областта самостоятелно третиране не се налага. Да се обследват насажденията. При доказана необходимост и достигнат ПИВ, да се организира комбинирано пръскане с оидиума по лозата.

МАСЛОДАЙНА РОЗА

Ръжда по маслодайната роза /Phragmidium mucronatum/. Фенологично развитие „бутонизация“.Развитие на патогена: проява на форма цеома. Първите симптоми могат до бъдат открити по младите леторасти, дръжките на листенцата и цветните пъпки. Натрупаният инфекциозен фон от последните години налага да се извърши второ предцъфтежно пръскане в интервал от 12-14 дни след първото.

ЛЮЦЕРНА

Люцернови неприятели: Люцернов листояд: Phytodecta fornicata , Малък люцернов хоботник: Phytonomus variabilis. Праг на икономическа вредност: Люцернов листояд, Малък люцернов хоботник 25-30 броя ларви на кв.м; Ларвите се хранят с листната маса, като правят неправилни нагризвания. При висока плътност унищожават изцяло листата, цветните пъпки и връхните части на растенията. След коситбата и израстване на новия подраст да се обследват люцерните в района. При доказана плътност, е необходимо да се проведе пръскане с един от одобрените инсектициди Суми Алфа 5 ЕК 20 мл/дка,Карате Зеон 15 мл/дка, ,Нексид 015 К С 30 мл/дка и др.

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ

Колорадски бръмбар /Leptinotarsa decemlineata/. Фенофаза на ранни картофи: „образуване на странични разклонения“. Развитие на неприятеля: начало на имагениране на възрастното. Праг на икономическа вредност: от поникване до 10-15 см височина на растението – 10% заселени гнезда, 15-25 см височина растението 5 бр. възрастни/100 растения. Да се обследват посевите. При доказан ПИВ да се извърши пръскане на ранните картофи в областта с Алверде 20мл/дка, Актара 25 ВГ 6 г/дка, Агрия 1050плюс 50мл/дка или др.

ПРОЛЕТНИ КУЛТУРИ

Сив царевичен хоботник. Фенофаза на културата слънчоглед начало на поникване; царевица начало на поникване. Праг на икономическа вредност: слънчоглед- 2 бр.възрастни/кв.м.във фенофаза „поникване”; 5-6 бр.възрастни/кв.м. във фенофаза „4-5-ти лист”; царевица над 2 броя/кв.м до “пети -седми лист”; 40-50% повредена листна маса. Хоботниците се появяват рано напролет. Вредят възрастните насекоми, които нападат младите растения и прегризват кълновете и стъблата под почвената повърхност, а по листата правят периферни нагризвания. Бръмбарите не летят, а се придвижват с пълзене. Женските снасят яйцата си поединично или на купчинки в почвата, около растенията. В този ранен стадий от фенологията културите са силно уязвими. Високите температури повишават активността на хранене. При доказана плътност, да се изведе химична борба с някой от регистрираните инсектициди. Децис 2.5 ЕК 100мл/дка, Карате Експрес ВГ 30г/дка, Моспилан 20 СП 10г/дка или др.

ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ гр.Пловдив бул.”Марица”86,тел/факс 032/62 6318;032/6241 92. E-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Отдел РЗ тел/факс 032 95 94 00; 032 96 08 76. E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.