Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Листогризещи гъсеници. Листогризещите гъсеници се изхранват по много дървесни и храстовидни културни видове растения.

Най-често срещаните от тях са златозадка,

гъботворка и пръстенотворка, които са със сходни биология. Златозадката зимува като гъсеница от втора-трета възраст в гнездо оформено от няколко листа, обвити в паяжина и закрепено здраво по клоните на дърветата. Гъботворката зимува като яйце, а през февруари-март гъсениците се излюпват и остават струпани на отделни петна върху ствола. Пръстенотворката също зимува като яйце.

През пролетта при набъбване на пъпките се активизират гъсениците на златозадката и гъботворката и се излюпват яйцата на пръстенотворката. Отначало се хранят по пъпките, а след това с листата. В малките си възрасти омотават мястото на хранене с паяжинни нишки. Големите възрасти се хранят самостоятелно. При висока плътност нагризват цветовете и дори завръзите. Могат да предизвикат почти пълно обезлистване на нападнатите дървета.

Стратегия за борба

Всички листогризещи гъсеници в овощните градини могат ефективно да бъдат контролирани чрез прилагане на подходящи инсектицидни третирания. При нужда се провежда химична борба , като срещу всяко поколение се извършват по две третирания. Използват се контактни органофосфорни, карбаматни, пиретроидни и др. инсектициди. Добър резултат дават и хормоналите продукти за растителна защита. От биологичните средства могат да се използват продукти за растителна защита на база Bacillus turingiensis. През вегетацията прагът на икономическа вредност е 10-15% повредена листна маса.