Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Листогризещи гъсеници. Листогризещите гъсеници се изхранват по много дървесни и храстовидни културни видове растения.

Най-често срещаните от тях са златозадка,

гъботворка и пръстенотворка, които са със сходни биология. Златозадката зимува като гъсеница от втора-трета възраст в гнездо оформено от няколко листа, обвити в паяжина и закрепено здраво по клоните на дърветата. Гъботворката зимува като яйце, а през февруари-март гъсениците се излюпват и остават струпани на отделни петна върху ствола. Пръстенотворката също зимува като яйце.

През пролетта при набъбване на пъпките се активизират гъсениците на златозадката и гъботворката и се излюпват яйцата на пръстенотворката. Отначало се хранят по пъпките, а след това с листата. В малките си възрасти омотават мястото на хранене с паяжинни нишки. Големите възрасти се хранят самостоятелно. При висока плътност нагризват цветовете и дори завръзите. Могат да предизвикат почти пълно обезлистване на нападнатите дървета.

Стратегия за борба

Всички листогризещи гъсеници в овощните градини могат ефективно да бъдат контролирани чрез прилагане на подходящи инсектицидни третирания. При нужда се провежда химична борба, като срещу всяко поколение се извършват по две третирания. Използват се контактни органофосфорни, карбаматни, пиретроидни и др. инсектициди. Добър резултат дават и хормоналите продукти за растителна защита. От биологичните средства могат да се използват продукти за растителна защита на база Bacillus turingiensis. През вегетацията прагът на икономическа вредност е 10-15% повредена листна маса.

, 'script', 'facebook-jssdk'));
Agro-CONSULTANT.net