Растителна защита

Растително защитни мероприятия през текущия месец - бюлетин по растителна защита.Болести и неприятели по земеделските култури през май.

Из Бюлетин 6 за растителна защита на БАБХ Пловдив, издаден на 05.05.2016 г. (за контакти виж в края на текста)

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

ВРЕДИТЕЛИ ПО СЕМКОВИТЕ КУЛТУРИ

Струпясване – признаци по листата

Струпясване по ябълката /Venturia inaequalis/. Фенологично развитие: “формиране на завръз с големина на лешник”. Предстоящият период във фенологията на културата “оформяне на завръза до големина на орех” е критичен за опазване на младия завръз. Падналите количества дъжд през изминалия период създадоха условия за протичане на последователни критични периоди със средна и силна степен на зараза. Краткотрайните локални валежи и критичната фенофаза на завръза изискват задължително покритие на прираста и завръза през 8-10 дни.

Да се извърши поредно следцъфтежно третиране със системни фунгициди с лечебно действие като Фабан 120 мл/дка, Скор 250 ЕК 0.02% , или други.

Забележка: След валеж или продължително навлажняване да се подбират ПРЗ, имащи локално и системно действие, които блокират нарастването на мицела в ранните фази от развитието им. Третирането не трябва да е по-късно от 48 часа, за Скор до 72-96 часа от последния регистриран валежен период. Употребата на един и същи системен продукт може да се включва до три пъти в рамките на една вегетация. За предпазване от проява на резистентност е задължително да се осигури редовна ротация на различни активни бази и механизъм на действие, според  метеорологичните условия и степента на зараза. Да се осигурява оптимално опръскване на бързо нарастващата листна маса, младите леторасти и оформящ се завръз през интервал от 8-10 дни.

Брашнеста мана по ябълката /Podosphaera leucotricha/. В градини с чувствителен сортов състав да се извърши поредно пръскане 10-12 дни след последното. Да се подбират системни фунгициди за едновременна борба със  струпясването.

Огнен пригор по семковите видове. Причинител – Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. През третата десетдневка на месец април е регистрирано нападение от Огнен пригор по ябълка. Констатирана е цъфтежна инфекция по чувствителни сортове в масиви от ябълки в община Марица в резултат на благоприятстващи болестта условия – удължен цъфтеж на ябълките и локални превалявания. Бактерията, причиняваща огнен пригор напада  цветовете, плодовете, леторастите, клоните, стволовете, кореновата шийка, корените на дърветата. Цветовете първоначално изглеждат увехнали, а по-късно изсъхват и придобиват кафяв до червен цвят. Те могат да опадат или да останат върху клоните. При влажно време върху цветовете се наблюдава бактериален ексудат, който първоначално е бял, а по-късно придобива кехлибарен цвят. Листата се завиват и потъмняват. Върховете на нападнатите леторасти се извиват кукообразно. Болестта започва от връхните клонки и прогресира към основата им през паренхима на кората. Повредените части не опадат, а остават да висят по клоните, което придава опожарен вид на дърветата.

Заразените млади завръзи и по-късно заразените плодове почерняват, изсъхват, мумифицират се и остават прикрепени към плодните клонки. През пролетта върху раковините се образува бактериален ексудат, който се разнася от пчели, листни въшки, птици,вятър, дъжд и при резитба чрез инструменти,замърсени ръце и др. При констатиране на огнен пригор е необходимо да се предприемат мерки за ограничаване разпространението му. Избор от ефикасни разрешени средства за борба на този етап няма. Могат да се използват медни препарати, които не притежават проникващо действие и имат странични, нежелани ефекти в плододаващи градини при цъфтеж и чувствителни сортове. Резитбите през пролетта и лятото , при наличие на сокодвижение, представляват опасност за пренасяне на заразата с инструментите. За това е важно резитбите на 10-15 до 25 см под видимо засегнатите части да се извършат при крайна необходимост, като се обеззаразява работния инвентар след всеки отрез с чист спирт.

ВРЕДИТЕЛИ ПО КОСТИЛКОВИТЕ КУЛТУРИ

Сливов плодов червей /Laspeyresia funebrana/. Развитие на вредителя: начало на излюпване. Праг на икономическа вредност: 1-1.5% пресни вгризвания на дърво;

За преобладаващите масиви в областта плътността от сливовия плодов червей е висока. Да продължат обследванията в сливовите градини. При доказана плътност над ПИВ, да се извърши първо пръскане срещу поколението в периода: – 09-11 май за равнинните и предпланинските части на областта с Дурсбан 4 ЕК 0.15%, Ранер 240 СК 0.03%, Вазтак нов 100 ЕК 0.0125% или друг.

Източен плодов червей

Източен плодов червей /Grapholitha molesta/. Развитие на вредителя -начало на излюпване. Праг на икономическа вредност-ПИВ: млади градини 1-1.5% нападнати клонки; плододаващи градини 1.5% повредени леторасти; Гъсениците от първо поколение се развиват по леторастите, където издълбават ходове, в които живеят и се хранят. По повредените леторасти се наблюдава смолотечение, клюмване и засъхване. Да продължат обследванията в прасковените масиви. При доказан ПИВ да се извърши първо пръскане срещу гъсениците от първо поколение в периода – 09-11 май. Следващото третиране да се извърши след 10-12 дни, според последействието на използвания препарат.

Брашнеста мана по прасковата /Sphaeroteca pannosa/. Фенологично развитие: нарастване на завръза. Най-чувствителни към заразявания са младите плодчета с големина от 2.5 до 3.5 см. Специално внимание да се обърне на градини с чувствителни към патогена сортове. Да се проведе второ следцъфтежно пръскане на прасковените градини. Следващото третиране да се извърши след 10-12 дни. Да се третира със Сигнум 45 гр/дка*,  Топаз 100 ЕК 0.03%, Скор 250 ЕК 0.02% или друг.

ЛОЗЯ

Мана

Мана по лозата /Plasmopara viticola/. Маната е икономически най-важната болест при лозата. Лозите са най-чувствителни към болестта в периода от формиране на ресите до големина на зърната “грахово зърно”. Напада само зелените органи – листа, леторасти, чепки. Към датата на наблюдение са отчетени условия за набъбване и покълване на ооспори. Чувствителната фаза на гостоприемника – масово отделяне на ресата и регистрираното развитие на патогена, налагат да се извърши първо предпазно третиране. До обявяване на първо мазно петно, да се работи с контактно действащи фунгициди – Делан 50 гр/дка, Манкоцеб 80 ВП 0.3% или друг. След откриване и доказване на спороношението в схемата на РЗ борба да се включват системно действащи фунгициди с лечебно действие като Орвего 80 мл/дка,  Куадрис 25 СК 0.075%, или друг.

Оидиум

Брашнеста мана по лозата Оидиум /Uncinula necator/. Фенофаза на културата: масово отделяне на ресата за всички АЕР. Развитие на патогена: системна форма – АЕР Пловдив – община Родопи. По листата, предимно от горната страна, се наблюдават петна със сивобелезникав налеп, под който тъканите некротират. По зелените леторасти се развиват светлокафяви петна под формата на точковидна, разрастваща се некроза, покрита със светъл налеп.

Заразяването се осъществява много рано през вегетацията от мицела,  презимувал в пъпките. Във връзка с уязвимата фенофаза на културата препоръчваме да се извърши второ предцъфтежно пръскане на лозовите масиви със системни средства с Вивандо 20 мл/дка, Систан Екозом 50 мл/дка Байфидан 250 ЕК 0.01%, Шавит 25 ЕК 0,01% или друг. Високата въздушна влага и умерено високите температури са предпоставка за бързо развитие и разпространение на заразата. Критични за опазване на лозата от оидиума са фазите от цъфтеж до прошарване на зърното.

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ

Картофена мана /Phytophthora infestans/. Чувствителната фенофаза при картофите налага да се извършат профилактични пръскания на всички посеви картофи с контактни средства. В областта има натрупан стар инфекциозен фон. Третирането срещу маната има едновременно, защитно действие срещу листни петна /алтернария/. Профилактичните пръскания е необходимо да продължат през интервал от 10 дни, според метеорологичните условия.

След доказване на заразата да се включват с предимство контактно-системни средства. Патогенът развива бързо резистентност към често прилаганите фунгицидни средства. За да се избегне нежеланият ефект от тази проява е задължително да се включват в схемата на РЗ различни ПРЗ, с различни активни бази на действие. Да се спазва правилото в рамките на една вегетация един препарат или група от препарати от една и съща активна база да не се прилагат повече от три пъти. Контактни препарати: Дитан М 45 200г/дка, Шампион ВП картофи 150 г/дка или др. Системни: Акробат Плюс  200 гр/дка, Верита ВГ 150 г/дка, Ридомил Голд МЦ 68 ВГ 0.25% или др.

Картофен молец/Phthorimaea operculella Zell). Развитие на първо поколение: начало на летеж на пеперудите от първо поколение. Неприятелят развива 4-5 поколения. Пеперудите летят привечер. През деня и през нощта остават скрити между клубените на картофите и по долната страна на листата. Излюпените млади ларви се вгризват близо до централния нерв и оттам започва образуването на мината. При хранене на гъсеницата в клубена образува ходове, изпълнени с извержения и паяжини, смесени с дребни частици от картофи. Повредените картофи са негодни за консумация и технологична обработка. Редовните третирания за колорадския бръмбар са ефикасни и срещу пеперудите на картофения молец. Мерките за борба са основно агротехнически: Да се използва здрав посадъчен материал; Клубените да се засаждат на дълбочина 18-20 см; Редовна обработка на почвата през вегетацията; Последното загърляне да осигури поне 4-5 см. почва над клубените; Поддържане на оптимална влажност на почвата – да не се образуват пукнатини. Регистрирани ПРЗ: КОРАГЕН 20СК – 12.5-17.5мл/дка; НУРЕЛЕ Д – 80мл/дка; ЦИТРИН МАКС-10мл/дка.

ТЮТЮН

Тютюнев трипс

Тютюнев трипс /Trips tabaci/ Листни въшки. Праг на икономическа вредност Трипс единични индивиди на растения; Листни въшки за първо и второ третиране 5% нападнати растения, за следващи третирания 15-20% нападнати растения. От втората десетдневка на месец май започва активното изнасяне на тютюневия разсад на полето. Това изисква да продължат редовните, профилактични пръскания за опазване от смучещи насекоми трипс и листни въшки, преносители на икономически опасни вириози – бронзовост и сипаница по тютюна.

Десет, дванадесет дни след разсаждане на разсада, да се приложат третирания срещу тази група неприятели. Следващите пръскания да се предвидят през период от 10-12 дни, в зависимост от избрания инсектицид и метеорологичните условия. Инсектицидите на база Имидаклоприд, Ацетамиприд, Тиаметоксам не трябва да се прилагат повече от един два пъти за един сезон. Тази група от неприятели много бързо развива резистентност към често използваните инсектициди. За да се предотврати това, пръсканията да се извършват при редуване на препарати от поне две-три различни групи карбаматни, неоникотиноиди и органофосфорни.

ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ гр.Пловдив бул.”Марица”86,тел/факс 032/62 6318;032/6241 92. E-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Отдел РЗ тел/факс 032 95 94 00; 032 96 08 76. E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

(АгроПловдив съветва стопаните да се абонират в областната дирекция в Пловдив на БАБХ, за да получават несъкратения вариант на бюлетините за растителна защита, в които са посочени повече препарати с дозите за третиране!)