Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.При сливите най-опасен е сливовият плодов червей.

Сливовият плодов червей е един от най-опасните неприятели по сливата. Среща се в цялата страна. Напада още трънката, джанката , като не щади и кайсията и прасковата.

БИОЛОГИЧНО СХОДСТВО

Подобно на ябълковият, сливовият плодов червей развива две поколения годишно, а в някои години и частично трето. Зимува като възрастна гъсеница, в плътен пашкул, в основата на стволовете, в пукнатините на кората, в повърхностния почвен слой, под растителните остатъци, в плодохранилищата. Какавидира през пролетта при средна денонощна температура над 10°С. Какавидирането съвпада с бутонизацията на късните сортове.

ЛЕТЕЖЪТ НА ПЕПЕРУДИТЕ Е ПО-РАЗТЕГЛЕН

Пеперудите имагинират през първата половина на април (около седмица преди пеперудите на ябълковия плодов червей). Летежният период продължава до края на юни. Пеперудите летят рано сутрин, при температура на въздуха не по-ниска от 13°С. Яйцата си снасят главно върху плодчетата, по-рядко по листата и клоните.