Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Летежът на пеперудите започва още през април.

Пеперудите от презимувалото поколение на ябълковия плодов червей се появяват от средата на април, при условията на Южна България и 15-20 дни по-късно в Северна България. Те са привечерни и нощни насекоми и летят между 17 и 24 часа. През деня обикновено са неподвижни , най-често стоят по долната страна на листата и във вътрешността на короната. Яйцеснасянето започва 5 до 14 дни след началото на летежа и се осъществява при температури над 14-15°С. Женските предпочитат да снасят върху по-гладки повърхности и затова пеперудите, по това време (май-юни), полагат яйцата си предимно по горната страна на листата, по кората на торбестите клонки и върху плодчетата, които са без власинки. Яйцата си снасят поединично, предимно във връхните части на короната.

ЕТАП, ОТ КОЙТО ЗАВИСИ МОМЕНТЪТ НА ПЪРВОТО ПРЪСКАНЕ

Зародишното развитие на ябълковия плодов червей продължава от 7 до 15 дни, в зависимост от температурата. Излюпените гъсеници пълзят по листата и плодовете за да търсят подходящо място за вгризване в плодовете. Тъй като вгризването продължава няколко часа, най-често те избират защитени места, където се допират два плода, плод и лист или клонка. Гъсеницата отделя паяжина и изгризва хралупка под кожата на плода. Върху плода се вижда малка купчинка екскременти, а понякога се отделя и тъмен секрет. Повреди от гъсениците на това поколение (първо) се наблюдават предимно по ябълката.