Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Ябълкови плодов червей.

 

От всички плодови червеи ябълковият плодов червей е враг Ė1. Той напада всички овощни видове, като най-големи повреди нанася по ябълката, крушата, дюлята , ,

кайсията и ореха. Може да предизвика червясване над 80-90% от плодовата реколта. Неприятел Ė 1 в овощните градини !

НАЙ-ВРЕДОНОСНИ СА ПЪРВИТЕ ДВЕ ПОКОЛЕНИЯ

Годишно ябълковият плодов червей развива две, а в някой райони на страната частично трето поколения. Последното поколение е с ниска плътност (около 1% от популацията) и не представлява заплаха за плодовата реколта. Затова пък първите две поколения винаги се явяват във висока плътност и вредите от тях са достатъчни, за да направят реколтата неизползваема.

НЕПРИЯТЕЛЯТ ИЗПОЛЗВА РАЗЛИЧНИ УБЕЖИЩА

Ябълковият плодов червей зимува като възрастна гъсеница в мръснобелезникав пашкул под старата кора на стволовете и скелетните разклонения, в отвори на дървесинояди, в почвата, в амбалажа, в плодохранилищата и на други подходящи места.

В по-старите ябълкови градини (над 8-10 годишни), над 90% от зимуващите гъсеници се намират по стеблата и скелетните разклонения, а в младите градини, в началото на плододаване (3-6 годишни) голяма част от гъсениците (над 50%) се укриват в почвата, най-често прилепнали до подземната част на ствола и корените.