Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина. Борбата с бялата ръжда продължава и през лятото. Грижите за черешите срещу бялата ръжда не свършват до беритбата. При чести летни валежи, каквито

наблюдаваме на много места в страната тази година, бялата ръжда се развива в най-голяма степен около и след прибиране на реколтата. Това изисква пръсканията да продължат и през този период, като това се налага дори и през август в случай , че има валежи.

За вегетационните (летни) пръскания срещу бялата ръжда могат да се използват всички посочени за пролетните пръскания. След беритба може да се използват още и фунгицидите Силит 40 СК в доза 15 мл или Ефузин 500 СК – 10 мл за 10 литра вода.

ВАЖНО!

Пръсканията срещу бялата ръжда по череши и вишни могат да стигнат до 6-7 на брой, според условията. Провеждат се през две седмици. Ако след цъфтежа до беритбата сте направили две пръскания, след беритба може да се наложи да пръскате още 4-5 пъти (до август), ако лятото е влажно и има благоприятни условия за развитие на бялата ръжда. Само така ще опазите листната маса на дръвчетата и ще си гарантирате добра реколта за следващата година.