Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Малък лозов хоботник.

 

Малкият лозов хоботник вреди по лозата, но напада и младите овощни дръвчета в разсадниците и засадените на постоянно място, детелината, люцерната,

много окрасни видове растения и др.

Презимувалите възрастни се появяват през април, отначало се хранят с пъпките, а по-късно с листата и леторастите.

Яйценосният период е продължителен - от втората половина на май до септември. Отначало ларвите се хранят с мъртва органична материя, а по-късно с младите и старите корени на лозата. Ларвите , които се излюпват през юли-август презимуват и продължават да се развиват следващата пролет до май-юни.

При установяване на повредени пъпки рано напролет може да се проведе третиране (срещу възрастните насекоми) с контактни органофосфорни, карбаматни и други препарати. Използва се най-високата регистрирана доза. При създаване на нови лозя, срещу ларвите, може да се внесат гранулирани инсектициди.