Растителна защита

Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина.Борба с вирусните болести при доматите.  Борбата с вирусните болести е много трудна, поради което загубите от тях са големи.

Борбата трябва да започне още

с извличането на семената от плода.За да се избегне пренасянето на вирусите се препоръчва обработка на семената с натриева основа 2%, калиев перманганат и др., а така също и термични обработки до 70С за три денонощия.

Обеззаразяване на почвата чрез пропарване при 93-100 градуса за 1 час за да се унищожи заразата в почвата.

Дезинфекцията на работния инвентар и ръцете на работниците при връзване, култучене и др. манипулации намалява разпространението на болестта.

Ограничаване на ръчни манипулации

Своевременното и качествено третирането с инсектициди и особено с минерални масла срещу векторите на вирусите – листни въшки, цикади , трипси.

Промяна във времето на разсаждане, така че да се избегне посещението на растенията от преносителите по време на високата им плътност.

Използването на устойчиви сортове спрямо вирусите е най- сигурното средство за борба срещу тях.