Растителна защита

Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина.Борба с вирусните болести при доматите.  Борбата с вирусните болести е много трудна , поради което загубите от тях са големи.

Борбата трябва да започне още

с извличането на семената от плода.За да се избегне пренасянето на вирусите се препоръчва обработка на семената с натриева основа 2%, калиев перманганат и др., а така също и термични обработки до 70С за три денонощия.

Обеззаразяване на почвата чрез пропарване при 93-100 градуса за 1 час за да се унищожи заразата в почвата.

Дезинфекцията на работния инвентар и ръцете на работниците при връзване, култучене и др. манипулации намалява разпространението на болестта.

Ограничаване на ръчни манипулации

Своевременното и качествено третирането с инсектициди и особено с минерални масла срещу векторите на вирусите – листни въшки, цикади, трипси.

Промяна във времето на разсаждане, така че да се избегне посещението на растенията от преносителите по време на високата им плътност.

Използването на устойчиви сортове спрямо вирусите е най- сигурното средство за борба срещу тях.