Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина. От болестите срещащи се по френското грозде най-голямо значение има американската брашнеста мана. Американската брашнеста мана се причинява от паразитна гъба. Характерно е обилното и продължително спороносене на паразита и от двете страни на листата. По-късно мицелът се

уплътнява и добива кафяв цвят, поради образуването на клейстотеций.

Оптималната температура за покълването на конидиоспорите е около 18 ° С, което обяснява силното развитие на болестта при по-прохладно време. Болестта има два максимума на развитие: през юни и септември. Инкубационният период при оптимална температура продължава от 3 до 6 дни.

Болестта поразява растежния връх, младите леторасли, листната петура , листните и плодните дръжки, цвета и плода, по които образува плътен бял налеп. Най-много повреди причинява болестта по растежния връх. Болните връхчета преустановяват развитието си, изкривяват се, а листата по тях остават дребни, деформирани, изсъхват и опадат преждевременно. Особено силно страдат приосновните едногодишни издънки. Връхната им част отмира на значителна дължина. Те остават хилави и негодни за заместители, което води до бързо намаляване плодоносещата част на храстите и състаряване на насажденията. Листата остават малки, изпъстрени с хлоротични петна, уродливи.

Борбата с американската брашнеста мана се извежда, чрез системни профилактични третирания през интервал от 7 до 9 дни. При много сухо и горещо време в периода юли - август, пръсканията може и да се преустановят. За третиране могат да се използват фунгицидите, които действат и срещу другите видове брашнести мани.