Растителна защита

Растително защитни мероприятия през текущия месец - бюлетин по растителна защита.Плодови червеи второ поколение нападат овошките. Вредители по

семковите овощни 

Появи се второ поколение на Ябълковия плодов червей, съобщиха специалисти по растителна защита. Масово излюпване е установено на 4 юли в Родопската яка. Второто поколение е по-вредоносно от първото. Една гъсеница поврежда 2-3 плода. Освен по ябълките, неприятелят се прехвърля и в насажденията с орехи, круши, дюли и по-късни костилкови.

Борбата срещу Ябълковия плодов червей се извежда с инсектицидите Децис 100 ЕК 7.5-12.5 мл/дка, Карате Зеон 5 0.02%, Дурсбан 4ЕК 150-180 мл/дка, Калипсо 480 СК 25 мл/дка или с друг препарат.

От „Растителна защита“ към БАБХ препоръчват в равнинните райони да се извърши пръскане в периода 7-9 юли, а в предпланинските – между 10 и 12 юли.

Биопроизводителите могат да ползват Мадекс Твин , Мадекс Топ или друг.

Вредители по костилковите

Източен плодов червей

Препоръчва се второ пръскане срещу Източен плодов червей в периода 6-8 юли с Децис 2.5 – 0.04%, Дурсбан 4 ЕК – 250-200 мл/дка, Ефория 045 ЗК – 100 мл/дка или друг.

Пръскането да се повтори след 10-12 дни.

При нападение от Сливов плодов червей плодовете узряват преждевременно и окапват. Ако прегледът установи намножаване на неприятеля, е необходимо да се извърши второ пръскане между 6 и 8 юли. Може да се използва Ефория 045 ЗК – 150 мл/дка, Дурсбан 4 ЕК – 0.15% или друг препарат.

Начало на излюпване е забелязано и за второ поколение на Прасковен клонков молец. Третирането срещу неприятеля може да се съчетае с борбата срещу Източен плодов червей. Препарати: Вазтак Нов – 0.015%, Лузиндо 40 ВГ – 0.025 кг/дка или друг препарат.