Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина. Борба с оидиума по лозата.  Ефикасни в борбата срещу брашнестата мана са контактни или системни фунгициди, в зависимост от условията и развитието на болестта.

Пръсканията

трябва да повтаряте през 8-14-дни в зависимост от вида на използвания продукт.

Броят на третиранията за борба срещу брашнестата мана може да варира от 3 до 8 в зависимост от сорта, метеорологичните условия, заразата и използвания фунгицид. Разтворът с който пръскаме трябва да осигурява добро покритие на растенията. Важни са превантивните пръскания - т.е. пръскания преди да има заразяване. Разтворът с който се пръска трябва да осигурява добро покритие на растенията.

От системните (лекуващи) фунгициди за прекратяване развитието на заразени от оидиум лозя подходящи са Байфидан 250 ЕК – 0,01%, Динали 090 ДК – 50 мл/дка , Индар 050 ЕВ – 0,06%, Колис СК – 0,04%,

При опасност и от двете мани при лозата - обикновена и брашнеста, ефективно е приложението на комбинирани препарати, като Куадрис 25 СК в концентрация 0,075% (или 75 мл на декар), Шавит Ф 72 - 0,2% (или 200 г на декар), Кабрио Топ – 0,2% и др.