Растителна защита

Мероприятия в овощната градина.Грешки в присаждането.

 

Който е извършил на по-ранен етап присаждане вече може да провери, успял ли е и какви са резултатите.

Ако присаждането не е станало – направете

нов опит! Разбира се, преди да започнете наново да присаждате е добре да разберете причината за неуспешния си предишен опит. Ако грешката не се отчете, може да допуснете същата и при следващото присаждане.

Изберете ново място, където кората е здрава , гладка и без повреди и поставете нова пъпка. Естествено сега вече ще изберете и по-добрия и съответващ за времето метод.

Разгледайте добре щитчето, добре ли е взето, спомнете си мястото от където сте взели пъпката, влажно ли е било или не. Мястото на присаждане също –влажно или сухо. Почистено ли е добре мястото на присаждане, дали не е останал прах или замърсяване. Ножа остър ли е бил, срезовете равни ли са били. Важно е също да си припомните и дали щитчето е прилепнало добре на мястото на присадката. Ако в процеса на работа сте се забавили, при направа на срезове и отрези е възможно и щитчето да е изсъхнало още преди да го поставите на мястото на среза. Поставянето на плътна превръзка също важен момент, ако не е поставена добре, то е възможно да попадне вода на мястото и присаждането да не се получи.

Добре си припомняйте стъпките, дали пък случайно не е паднало щитчето на земята. Постарайте се да не повтаряте грешките и ... успех!