Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина. Гасената вар е основен компонент за приготвяне на бордолезов разтвор. Освен това тя намира широко приложение за варосване стеблата на

дръвчетата за предотвратяване на слънчев пригор.

Гасенето на варта става като на 160 кг вар се сипват приблизително 150-200 литра вода. Сместа се бърка до хомогенизиране и затихване на реакцията. Така получената гасена вар се съхранява в бъчва или в друг голям съд.

Ако не разполагате с голям съд се копае яма с дълбочина 70 см, която се обшива с дъски. Ако варта се покрие с пясък няма да се промени години наред. Така съхранената гасена вар се разтваря почти без остатък , силно поглъща вода и бързо се разпада на прах (за 20-30 минути).

Преди да я използвате за пръскане трябва добре да се прецеди през тензух, за да не попадат едри частици в машината и да не задръстват разпръсквача.