Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина. Семковите видове се нападат от меко гниене. Плодовете на всички семкови овощни видове страдат от мекото, наречено още пеницилийно гниене.По повърхността на нападнатите плодове,

обикновено около механични повреди, се появяват сламеножълти до бледокафяви петна с меки воднисти тъкани под тях.

МЕКОТО ГНИЕНЕ СЕ ПОЗНАВА ЛЕСНО ПО ХАРАКТЕРНИТЕ ОСОБЕНОСТИ

Здравата част на плода добива вкус на алкохол и мирис на плесен , които се предават на съседните здрави плодове. Гниенето бързо обхваща целия плод, който омеква и лесно се смачква при натиск. Гъбата е силно разпространена и прониква в плодовете през рани или през мястото на откъснатата дръжка.

Патогенът се развива силно при висока въздушна влажност и температура над 10°С. При сортовете ябълки и круши с отворена чашка не се наблюдават повърхностни повреди, но след разрязване се вижда гниене около семенната кутийка.

УСЛОВИЯ ЗА СИЛНА ПРОЯВА

Мекото гниене се проявява по-силно при прекомерно азотно торене, поливане на дърветата преди беритба, нараняване на плодовете от градушки. По-едрите и по-сочни плодове са по-предразположени към заболяването.

Контролът над болестта е същият, както при горчивото гниене.