Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина. Заразяването на плодовете става още на дървото. През периода на лагеруване плодовете боледуват от инфекциозни болести , които се причиняват от паразитни гъби. Повечето от тях се

развиват и заразяват плодовете още в овощната градина, а развитието им започва по време на съхранение в складовите помещения. Именно за да предотвратим заразяването още на дървото е препоръчително да се направи предберитбено третиране на дръвчетата с широкоспектърни фунгициди (Топсин М, Фоликур, Флинт макс и др.)

Най-важни от инфекциозните болести при съхранение на плодовете са:

  • горчиво гниене;
  • меко гниене;
  • сиво гниене;
  • късно кафяво гниене;
  • черно гниене и други.